Arkistot ja asiakirjat

Kotkan kaupungin keskusarkiston hallussa on pääsääntöisesti yli 10 vuotta vanha kaupungin päätöksentekokoneiston lähdeaineisto.

Kaikista keskusarkistoon tallennetuista arkistonmuodostajien arkistoista on laadittu arkistoluettelot.

Keskusarkiston vanhimmat asiakirjat ovat 1860-luvulta.

Lisäksi keskusarkistoon on talletettu varmuusvarastoon ATK- ja mikrofilmitallenteita.

Erillisenä osastona keskusarkiston yhteydessä toimii kotiseutuarkisto, jonne on talletettu yhdistysten, seurojen ja järjestöjen asiakirjoja.

Vanhan pöytäkirjan tekstiä