Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat kuuluvat kaupungin kaikkien vastuualueiden tehtäviin.

Liikennejärjestelyiden osalta liikenneturvallisuusasiat kuuluvat teknisten palveluiden infran suunnittelun tehtäviin.

Kotkan kaupungissa toimii myös poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä, johon kuuluvat tällä hetkellä:

• Kari Makkonen (pj.), viestintä
• Hannele Tolonen, tekniset palvelut
• Pia Eskola, päivähoito
• Reijo Oksala, opetustoimi
• Toni Lahti, nuorisotoimi
• Johanna Sipari, terveydenedistämisyksikkö
• Tommy Larvi, henkilöstöpalvelut, työsuojelu
• Eija Värri, kestävän kehityksen verkosto
• Kyllikki Talikka, Vammaisneuvosto
• Erkki Hänninen, Ikäihmisten neuvosto
• Veijo Suomela, Autokoulut / Autoliitto
• Tarja Korhonen, Liikenneturva
• Sonja Lehtonen, ELY-keskus
• Poliisin edustaja

Yhteystiedot

Infran suunnittelu
PL 205, Kustaankatu 2
48101 KOTKA

Suunnittelupäällikkö
Matti Paavola
Puh. 040 843 5261

Suunnittelija
Sami Vainio
Puh. 040 688 3929

Sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi