Kantakartta

Kantakartta sisältää yksityiskohtaisesti kaikki kaavoitukselle ym. suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät tiedot mm.

  • maastokuviot
  • vesistöt
  • korkeuskäyrät
  • kiinteistöjaoituksen
  • rakennukset
  • tiestön ja nimistön

Kartta pidetään 1:500 mittakaavassa yllä ja se on muokattavissa sekä tulostettavissa eri mittakaavoihin. Kantakarttatulosteeseen voi liittää kaupungin vesi- ja viemärijohtotiedot.

Kartta toimitetaan paperi- ja muovi-tulosteina eri mittakaavoissa, eri karttojen yhdistelminä sekä vektorikarttana dgn-, dwg-, dxf- ja pdf -muodoissa.

Yhteystiedot

Kaupungintalo 2.krs

Paikkatietoinsinööri
Juhani Lempinen
p. 040 705 3776

Paikkatietosuunnittelija
Heikki Parkkinen
p. 0400 943 786

Asiakaspalvelu, paikkatietokäsittely
040 674 8089

Osoiteasiat: