Ajantasa-asemakaavakartta

Ajantasa-asemakaavakartta käsittää kaupungin asemakaavoitetun alueen. Kartalla esitetään voimassa olevat asemakaavoitetut alueet yh-dessä ajan tasalla olevan pohjakartan kanssa. Kartta toimitetaan paperi-tulosteena mittakaavassa 1: 2000 ja vektorikarttana dgn, dwg, dxf ja pdf -muodoissa.

Yhteystiedot

Kaupungintalo 4.krs

Kaavoitusassistentit

Satu von Zansen
p. 040 673 9090

Kaupungintalo 2.krs

Paikkatietoinsinööri
Juhani Lempinen
p. 040 705 3776

Asiakaspalvelu, paikkatietokäsittely
p. 040 674 8089