Yksinoikeudensuoja

Päätös yksinoikeudensuojasta

Kotkan kaupungin tekninen lautakunta on katsonut kokouksessaan 12.3.2013 (§ 27), ettei sen toimialueella jätettyjen reittiliikennelupahakemusten perusteella synny riittävästi ja kattavasti palvelutasotavoitteen täyttäviä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1370/2007 (palvelusopimusasetus, PSA) 1 artiklan 1 kohdassa mainittuja matkustajille edullisempia, puhtaasti markkinaehtoisesti toimivia joukkoliikennepalveluja.

Kotkan kaupungin tekninen lautakunta on siten päättänyt 12.3.2013 (§ 27) järjestää joukkoliikenteen PSA:n mukaisesti kilpailuttamalla. Tekninen lautakunta päätti samalla irtisanoa Kotkan paikallisliikenteen liikennöintisopimuksen päättymään 30.6.2016 ja päätti järjestää paikallisliikenteen 1.7.2016 alkaen palvelusopimusasetuksen mukaisesti.

Hamina ja Kotkan kaupungit sekä Pyhtään kunta perustivat 1.1.2014 alkaen Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikön ja kunnista muodostettiin 1.1.2015 alkaen Kotkan seudun toimivaltainen viranomainen
Kotkan seudun joukkoliikennejaosto päätti kokouksessaan 10.9.2018 (§ 27) Liikennepalvelulain 320/2017 Osa III luvussa 3 ja 10 § perusteella vahvistaa Kotkan seudun toimivaltaisen viranomaisen kilpailuttamalle alueen sisäiselle liikenteelle yksinoikeudensuojan.

Linjat, reitit ja alueet

Yksinoikeudensuoja koskee seuraavia linjoja ja niiden reitti- ja numerovariaatioita:
Kaikkea Kotkan seudun toimivaltaisen viranomaisen kilpailuttamaa liikennettä sen toimivalta-alueen sisällä.
Kotkan seudun toimivaltaisen viranomaisen kilpailuttamat linja- ja palvelulinjaliikenne:

Kotkan kaupunki
Kotkan seudun joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen