Erityisryhmien investointiavustus

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi voi hakea korkotukilainaa ja investointiavustusta. Erityisryhmiksi katsotaan esimerkiksi asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat, mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset, erityistukea tarvitsevat nuoret, vammaiset, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset. Lainaa ja tukea voi hakea vuokra-asuntojen ja vuokratalojen uudisrakentamiseen, perusparantamiseen sekä hankintaan. Erityisryhmien investointiavustuksen saannin edellytyksenä on, että hanke saa korkotukilainapäätöksen.

Erityisryhmien korkotukea ja investointiavustusta voivat hakea yleishyödyllisiksi määritellyt yhteisöt, joita ovat kuntien ja kuntien omistamien yhtiöiden lisäksi ARA:n nimeämät tahot. Yleishyödylliseksi nimeämistä pitää hakea viimeistään jätettäessä korkotuki- ja avustushakemusta.

Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä erityisryhmien investointiavustus- ja korkotukihakemuksista. Lausunnossa kunnan on otettava kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta. Lisäksi tarvitaan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto, jos on kyse hankkeesta, jossa asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja niiden lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuinrakennukseen tai asuntoon (muut kuin opiskelijatalot ja nuorten talot).

Hakuaika on vuosittain erikseen ilmoitettavana ajankohtana, yleensä kuitenkin alkaen kesä-heinäkuussa ja päättyen loka-marraskuussa. Hakemus liitteineen toimitetaan hankkeen sijaintikuntaan.

Erityisryhmien investointiavustusten haku vuodelle 2018

Kaikki hakemusasiakirjat tulee toimittaa viimeistään 17.10.2017 osoitteeseen:

Kotkan kaupunki
Asuntoasiat
Kustaankatu 2
48100 Kotka

Lisätietoja hakumenettelystä:
Mette-Maaria Saarela
Asuntosihteeri
p. 040 652 7688
etunimi.sukunimi@kotka.fi