15.11.2017

Yritysten perustaminen yhä hyvässä kasvussa Kotkan-Haminan seudulla

Yrittäjäksi ryhtyminen kiinnostaa taas yhä useampaa Kotkan-Haminan seudulla ja uusia yrityksiä syntyy vilkkaasti. Seudulle perustettiin kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 22 % enemmän yrityksiä kuin vastaavana aikana viime vuonna. Perustamismäärässä ollaan palattu vuoden 2014 tasolle.

Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa uusyrityskeskusmallin mukaisesti. Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonnassa perustanta kasvoi 14 %.
Perustetuissa yrityksissä on mm. rakennustoiminnan, tieliikenteen tavarankuljetuksen, huolinnan ja rahtauksen, kiinteistönhoidon, koulutuksen ja taiteen yrityksiä sekä runsaasti kauneuden-, terveyden- ja muun hyvinvoinnin sekä erilaisia liike-elämän asiantuntijapalveluita tarjoavia yrityksiä.

Kotkassa
vilkkainta

Perustaminen on kasvanut seudun kaikissa kunnissa ja ollut edelliseen vuoteen verrattuna vilkkainta Kotkassa, jonne oli syyskuun loppuun mennessä syntynyt 177 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 148. Myös Haminaan perustettiin 14 yritystä edellisvuotta enemmän.

Vaikka tammi-syyskuussa yritystoimintansa lopetti seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän, kasvoi nettoperustanta jopa 54 % vuoden takaisesta.
Konkurssien määrä (elokuu 2017) Kotkan-Haminan seudulla on laskenut, samoin niiden henkilöstövaikutukset. Kotkan-Haminan seudun konkurssitilanne on samalla tasolla vertailuseuduista (Kouvolan, Salon, Porin ja Vaasan) Vaasan seutukunnan kanssa.
Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin.

Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 265. Kun toimintansa lopettaneita oli 160, muodostui nettolisäykseksi 105.
Lukumääräisesti eniten perustettiin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (ml. liike-elämää palveleva toiminta) yrityksiä (38 kpl), taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä muun palvelutoiminnan yrityksiä (38 kpl) ja terveys- ja sosiaalipalvelujen yrityksiä (35 kpl).
Toimialoista voimakkaimmin ovat vuoden takaisesta kasvaneet kuljetus- ja varastointi, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä maa-, metsä- ja kalatalous.

Kunnittain tarkasteltuna uudet perustetut yritykset jakautuivat seuraavasti (osuus prosenteissa):
Hamina 51 (19 %), Kotka 177 (67 %), Miehikkälä 5 (2 %), Pyhtää 25 (9 %) ja Virolahti 7 (3 %).
Uusista yrityksistä venäläisomisteisia on 10 eli n. 4 %.