18.07.2019

Yritysten perustaminen on pysynyt vilkkaana Kotkan-Haminan seudulla

Uusien yritysten perustaminen on säilynyt Kotkan-Haminan seudulla yhtä vilkkaana kuin viime vuonna. Uusia yrityksiä perustettiin seudulle ensimmäisen puolivuotiskauden aikana 179, viime vuoden vastaavan määrän ollessa 182.

Seudun kuntien osalta perustetut yritykset jakaantuivat seuraavasti:
Hamina 49 (27%), Kotka 98 (55%), Miehikkälä 7(4%), Pyhtää 17 (9%) ja Virolahti 8 (4%). Prosentuaalisesti yritysten perustaminen vilkastui eniten Miehikkälässä 43% ja Pyhtäällä 41%.

Uusia yrityksiä on perustetiin lukumääräisesti eniten viime vuoden tapaan seuraaville toimialoilla: Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (ml. Liike-elämän palvelut) 29 yritystä, Taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta 26 yritystä, Terveys- ja sosiaalipalvelut 24 yritystä, Tukku- ja vähittäiskauppa 23 yritystä ja Moottoriajoneuvojen korjaus 23 yritystä.

Edelliseen vuoteen verrattuna nousussa olivat seuraavat toimialat: Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa ml kiinteistöalan toiminta, jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna 333% (13 uutta yritystä), Rakennustoiminta 100% (18 uutta yritystä) sekä Kuljetus ja varastointi 100% (8 uutta yritystä).

Samana ajanjaksona lopettaneita yrityksiä seudulle oli 194. Patentti- ja rekisterihallitus on poistanut kuluvan vuoden aikana kaupparekisteristä yrityksiä, jotka eivät ole toimittaneet tilinpäätöstietoja. Tämä näkyy lopettaneiden yritysten määrässä myös Kotkan-Haminan seudulla. Mikäli näitä poistoja ei huomioitaisi, olisi lopettaneiden yritysten määrä pienempi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Vuoden 2019 ensimmäisen vuosi puolikkaan aikana kaupparekisteristä on poistettu PRH:n toimesta jo 98 yritystä, kun koko vuonna 2018 poistoja tehtiin 16.
Toiminnan lopettaneet yritykset jakautuivat seuraavasti: fuusio 8 yritystä, konkurssien määrä 15 yritystä, toiminta lakannut 73 yritystä ja PRH:n poistot 98 yritystä. Seudun yritysten nettolisäys oli -15 yritystä. Lopetteiden yritysten keski-ikä oli 17,6 vuotta.

Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin Kotka-Haminan seudun yrityksistä. Tiedot julkaistaan vuosineljänneksittäin.