07.11.2019

Yrityksiä perustettiin Kotkan-Haminan seudulle viime vuotta vilkkaammin

Uusien yritysten perustaminen on kaikissa kunnissa Kotkan-Haminan seudulla ollut viime vuotta vilkkaampaa. Seutukunnalle perustettiin yhteensä 275 uutta yritystä. Näistä Haminaan 72, Kotkaan 159, Miehikkälään 8, Pyhtäälle 23 ja Virolahdelle 13. Eniten yrityksiä perustettiin palvelualoille muun muassa ammatillisten, tieteellisten ja teknisten alojen palveluihin, hallintoa ja liiketoimintaa tukeviin palveluihin.

Konkurssien määrä on seudulla pysynyt samalla tasolla kuin kahtena aiempana vuonna. Konkurssiin on vuoden aikana asetettu 21 yritystä, joiden työvaikutukset kohdistuivat 107 henkeen. Konkurssien määrä on Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa samaa luokkaa.

Kokonaisuudessaan yritysten määrä seudulla väheni. Toiminnan lopetti yhteensä 305 yritystä. Näistä suuri osa on sellaisia, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on poistanut kaupparekisteristä muun muassa toimittamattomien tilipäätöstietojen vuoksi. Jos poistoja ei huomioida, on perustettujen yritysten nettokasvu 131 yritystä. Lopettaneista yrityksistä 74 % oli toiminut jo yli 11 vuotta. Vain 7 % lakanneista yrityksistä oli ehtinyt toimimaan alle 3 vuotta.

Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin syyskuun loppuun mennessä.