11.01.2017

Xamkin Kotkan kampuksen suunnittelu käyntiin

Xamkin Kotkan kampuksen suunnittelua varten on nimetty ohjausryhmä, jonka tehtävänä on pohtia, miten uusi kampus integroituisi Kotkan kaupunkiin ja sen elinkeinoelämään.
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko. Ryhmän ensimmäinen kokous oli 11.1. Kotkassa. Ryhmä selvittää mm. minkälaisia toimintoja uudella kampuksella voisi ammattikorkeakoulun yhteydessä olla.

Uuden kampuksen yhdeksi sijoitusvaihtoehdoksi on esitetty Kotkan Kantasataman aluetta, mutta päätöksiä kampuksen rakentamisesta ja sijoituspaikasta ei vielä ole. Alustavien suunnitelmien mukaan päätös rakentamisesta tehdään vuoden 2017 loppuun mennessä. Rakentamispäätökset tehdään Xamk Oy:n hallituksessa ja rakennuttamisesta tulee vastaamaan Kyamk-kiinteistöt Oy.

Kampuksen sisällöllistä suunnittelua varten tullaan kevään aikana nimeämään niin opetuksen kuin tutkimus- ja kehittämistoiminnan ammattilaisista koostuva ryhmä.
"Kymenlaakson alueen sote-ratkaisut tulevat vaikuttamaan muun muassa sosiaali- ja terveysalan koulutustarpeeseen sekä siihen missä koulutusta tulevaisuudessa järjestetään", toteaa Koivikko.

Ohjausryhmässä on monialainen edustus Kotkasta ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta:

Jyrki Koivikko, ohjausryhmän puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Xamk Oy
Henry Lindelöf, kaupunginjohtaja Kotkan kaupunki
Markku Hannonen, kaupunkisuunnittelujohtaja Kotkan kaupunki
Terhi Lindholm, kehitysjohtaja Kotkan kaupunki
Jouni Eho, palvelujohtaja Cursor
Petri Tolmunen, kansainvälisten asian päällikkö Cursor
Riitta Kallström, vs. aluekehitysjohtaja Kymenlaakson Liitto
Jussi Lehtinen, hallituksen puheenjohtaja Kyamk-kiinteistöt Oy, varapuheenjohtaja Xamk Oy
Heikki Saastamoinen, toimitusjohtaja Xamk
Petteri Ikonen, koulutusalajohtaja Xamk
Olli Ervaala, opetuksen palvelujohtaja Xamk
Tero Tallinen, ohjausryhmän sihteeri, talous- ja hallintojohtaja Xamk