25.09.2017

Wasco Coatings aloitti betonipinnoitettujen putkien kuljetukset Kotkasta Hankoon

Wasco Coatings Finland Oy on vastaanottanut Hangon Koverharin satamassa ensimmäiset meriteitse saapuneet betonipinnoitettujen putkien kuljetukset. Osa suunniteltua Nord Stream 2 -kaasuputkilinjaa varten pinnoitetuista putkista kuljetetaan Wascon Kotkassa sijaitsevasta pinnoitustustehtaasta välivarastoitaviksi Koverharin satamaan.

Säännölliset merikuljetukset Kotkasta Koverhariin jatkuvat kevääseen 2019 asti. Koverharin satamassa varastoidaan yhteensä 61 600 betonipinnoitettua putkea ennen niiden toimittamista eteenpäin putkenlaskualukselle, kun rakentaminen alkaa. Wascon aliurakoitsija Blue Water Shipping vastaa kuljetuksista ja logistiikasta. Wascon välivarastointitoiminnot työllistävät parhaimmillaan 100 henkeä Koverharissa. Valtaosa henkilöstöstä on paikallista.

Nord Stream 2 -hankkeessa käytettävät Wasco Coatingsin betonipinnoitustehtaat sijaitsevat Kotkassa ja Mukranissa, Saksassa. Lisäksi pinnoitettuja putkia välivarastoidaan Koverharin satamassa Hangossa ja Karlshamnin satamassa Ruotsissa.

Wasco pinnoittaa arviolta noin 108 800 putkea Kotkassa ja 78 500 putkea Mukranissa. Wascon tehtävät Nord Stream 2 -hankkeessa sisältävät rautateitse saapuvien teräsputkien vastaanottamisen pinnoitustehtailla Kotkassa ja Mukranissa, putkien betonipinnoittamisen, niiden varastoinnin tehtailla sekä pinnoitettujen putkien kuljetukset välivarastoihin Koverhariin ja Karlshamniin.