09.06.2017

Vuokrapyöriä kotkalaisten ja matkailijoiden käyttöön

Polkupyörien yhteiskäyttökokeilu toteutuu Kotkassa tänä kesänä, kun Langinkosken koulun 21 Jopoa saadaan kaupunkilaisten ja matkailijoiden käyttöön kesän ajaksi.

Kotkan matkailun infopisteestä on tiedusteltu toistuvasti vuokrapyöriä. Joillakin matkailuyrityksillä on omia pyöriä käytössä, mutta ne ovat tarkoitettu lähinnä yritysten asiakkaiden käyttöön.
Tänä kesänä pyörien vuokraukseen löytyi kokeiluluontoinen ratkaisu, jossa kaupunki ja yrittäjät yhdistävät voimansa. Sapokassa toimiva Tulikukon yrittäjä ottaa hoitaakseen vuokrapyöräpisteen, johon saadaan pyörät lainaksi Langinkosken koululta. Kokeilun organisoinnista vastaa Cursor Oy:n matkailuyksikön kehittämistiimi.

”On järkevää käyttää olemassa olevia resursseja viisaasti hyödyksi ja sen sijaan, että koulun pyörät ovat kesän ajan käyttämättöminä, ne ovat nyt kotkalaisten ja matkailijoiden käytössä”, sanoo Langinkosken koulun rehtori Heidi Honkanen.
Yrittäjä Ismo Räty näkee vuokrapyörien tärkeän merkityksen kaupungin matkailuimagon rakentamisessa ja lähtee kokeiluun mukaan innostuneesti.
”Vuokrataksa on maltillinen ja jokaisen vuokraajan yhteystiedot kirjataan tarkasti, jotta pyöriä pystytään valvomaan. Pyörät voi palauttaa vain tähän samaan pisteeseen Tulikukkoon”, sanoo Räty.
Toimijoiden huolenaihe on tietenkin mahdollinen ilkivalta ja siihen varaudutaan asianmukaisin toimin.

Vuokrapyöräkokeilu edustaa hyvin toimintamallia, jossa kaupunki toimii yhteistyössä yritysten kanssa ja toteuttaa kestävää ja resurssiviisasta ajattelua. Kokeilu liittyy myös kaupungin laajempaan kevyen liikenteen suunnittelutyöhön, jossa tavoitteena on kehittää niin pyöräilyn kuin jalankulun olosuhteita Kotkansaarella reittejä, sujuvuutta ja turvallisuutta parantamalla.