10.04.2019

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus jatkuu

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu jatkuu Kotkassa myös syksyllä 2019. Opetusministeriön hankerahoituksen tukema kokeilu kestää heinäkuun loppuun 2020 asti.

Perusteena hankkeessa on, että varhaiskasvatuksen vaikuttavuus ja varhaiskasvatuksen tavoitteet toteutuvat vain säännöllisessä, päivittäin toteutuvassa varhaiskasvatuksessa. Lisäksi opetushallituksen tarkoituksena on koota kunnista tietoa mahdollisen kaksivuotisen esiopetuksen suunnittelu- ja valmistelutyöhön.

Kokeilun tavoitteena on lisätä 5-vuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen.
Kokeilun ajan kaikki vuonna 2014 syntyneet lapset Kotkassa ovat oikeutettuja 20 tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen viikossa.

Kokeilussa ovat mukana sekä kunnallinen varhaiskasvatus päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa että palvelusetelillä tuotetut palvelut yksityisissä päiväkodeissa sekä yksityisessä perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuksessa nyt jo olevan lapsen ei tarvitse vaihtaa varhaiskasvatuspaikkaa päästäkseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Maksutonta 5-vuotiaiden varhaiskasvatusta toteutetaan jokaisessa yksikössä.

Niille lapsille, jotka ovat vain kokeiluun kuuluvassa 20 viikkotunnin maksuttomassa varhaiskasvatuksessa, se toteutetaan arkipäivisin joko klo 8.30 - 12.30 tai klo 9 - 13. Varhaiskasvatusyksikkö päättää toiminnan toteutusajan.

Jos huoltaja tarvitsee lapselleen maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi päivittäin pidemmän aikaa varhaiskasvatusta, on heillä mahdollisuus valita maksutonta varhaiskasvatusta täydentämään samat varhaiskasvatuksen tuntivälit kuin esiopetusikäisillekin.

Kuukausittain perittävä asiakasmaksu maksutonta varhaiskasvatusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta perustuu lapselle varattuun tuntimäärään varhaiskasvatuksessa ja perheen toimittamiin tulotietoihin.

Esioppilailla ja 5-vuotiailla 1.8.2019 -31.7.2020 käytössä olevat tuntivälit ja maksuprosentit ovat:
 

  • Tuntiväli on 0—45 h/kk ja asiakasmaksu on 40 % varhaiskasvatuksen enimmäismaksusta.
  • Tuntiväli on 46—80 h/kk ja asiakasmaksu on 50 % enimmäismaksusta.
  • Tuntiväli on 81—100h/kk ja asiakasmaksu on 70 % enimmäismaksusta
  • Tuntiväli on 101—150h/kk ja asiakasmaksu on 85 % enimmäismaksusta

Mainitut maksuosuudet koskevat myös vuorohoitoa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliyksiköissä noudatetaan kokeilun ajan samoja tuntivälyksiä kuin kunnallisessakin varhaiskasvatuksessa.

Ilmoittautuminen maksuttomaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen on avoinna 10. - 30.4 ja sen jälkeen jatkuen koko kokeiluvuoden ajan. Ilmoittautumislomake löytyy varhaiskasvatuksen nettisivuilta. Se palautetaan lapsen omaan päiväkotiin tai varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle osoitteeseen:

Suvi Piiroinen, Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
Kymenlaaksonkatu 4
48100 Kotka

Lisätietoja 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta voi kysyä varhaiskasvatuksen palveluohjaajalta p. 0406823334 tai 052347788, päiväkotien johtajilta tai varhaiskasvatusalueiden esimiehiltä.