07.11.2017

Vauhdikas kuukausi HaminaKotka-satamassa

Lokakuusta muodostui erittäin vilkas kuukausi HaminaKotka-sataman liikenteessä.
Kuukauden aikana käsiteltiin 1 348 090 tonnia tavaraa. Viimeksi sataman kautta kulki tätä enemmän elokuussa 2012.

Tammi-lokakuussa käsiteltiin yhteensä 12 030 814 tonnia vientiä, tuontia ja kauttakulkua, joka on 9,7 % enemmän kuin vuosi sitten. Koko loppuvuoden kasvu on kiihtynyt.

Vienti kasvoi 11,2 %. Eniten nousua oli kuivabulkissa (62,9 %), luokassa kappaletavara (69,8 %) ja sahatavarassa (15,9 %). Laskussa olivat viennin puolella nestebulk (-4,9 %) ja luokka muu tavara ( -27,7 %).

Tuonti kasvoi tarkastelujaksolla 6 %. Suurimmat kasvuprosentit tulivat kuivabulkissa (62,5 %) ja kappaletavarassa (10,1 %). Tuonnissa hiipuivat nestebulk (-11,1 %) ja raakapuu (-11,7 %).

Myös transitoliikenne on piristynyt vuoden mittaan. Kasvua on erityisesti transitoviennissä, joka vei kauttakulun 18,3 % nousuun.

Kotimaan rannikkoliikenteessä tavaraa käsiteltiin 8,9 % edellisvuotta vähemmän.

Konttiliikenteen voimakas kasvu jatkui edelleen ja kasvua oli 10,0 %.

Laivoja satamassa kävi 1,3 % edellisvuotta vähemmän.

Loppuvuoden liikenteen arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla.

Tuore liikennetilasto liitteenä.