21.02.2017

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tulee voimaan maaliskuun alussa. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista.
Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen kalenterikuukauden ajaksi varatun ajan perusteella, kuten ennenkin.
Varhaiskasvatuksen maksun määräämisen perusteena oleviin tuloihin ei tule muutoksia. Muutoksia ei myöskään ole tulossa tuloihin, joita ei oteta maksun määrittelyssä huomioon. Maksut määrätään edelleen toistaiseksi.

Kotkan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta päätti kokouksessaan 21.2. että Kotkan varhaiskasvatuksessa 1.3. alkaen valittavana olevat tuntivälit kuukaudessa ja asiakasmaksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta laskettuna ovat seuraavat:

0 - 80 h/kk 50 % (keskimäärin enintään 20 h/vko)
81 - 100h/kk 70 % (keskimäärin enintään 25 h/vko)
101 - 150 h/kk 85 % (keskimäärin enintään 37,5 h/vko)
yli 151 h/kk 100%

Kotkan varhaiskasvatuksessa tuntiperusteiseen palvelun tarpeen seurantaan on valmiudet ja sähköinen hoitoaikojen kirjausjärjestelmä on päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa jo käytössä.

Päätettäessä varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Uudessa asiakasmaksulaissa on kokopäiväisen tai osapäiväisen varhaiskasvatuksen sijaan käsite kokoaikainen varhaiskasvatus, joka tarkoittaa vähintään 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta sekä osa-aikainen varhaiskasvatus, joka tarkoittaa alle 35 tuntia viikossa annettavaa varhaiskasvatusta.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista löytyy mm. lasten ja nuorten lautakunnan esityslistasta, verkko-osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat