16.04.2018

Vapaaehtoistyöstä iloa ja positiivisuutta kotkalaisten arkeen

Kotkan kaupunki on ottanut maaliskuussa käyttöön Vapaaehtoistyo.fi -sivuston, joka on valtakunnallinen vapaaehtoistehtäviä tarjoava sivusto.
Sivustolle www.vapaaehtoistyo.fi/kotka lisätään tarjolla olevia vapaaehtoistehtäviä, ja sitä kautta voi myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi ja kertoa minkälaisista tehtävistä on kiinnostunut.

Vapaaehtoistoimintaa koordinoivat Kotkan kaupungilla Saila Piipari-Huovila ja Kotka-Kymin seurakunnalla Riikka Klaavu-Pihlajamaa. Seurakunnalla Vapaaehtoistyo.fi -sivusto on ollut käytössä jo useamman vuoden. Koordinaattorit tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta kotkalaiset vapaaehtoiset löytäisivät juuri itselleen sopivan tavan tehdä hyvää.

Koordinaattorit muistuttavat, että vapaaehtoistoiminta on vastavuoroista. Samalla kun toiminnalla edistetään esimerkiksi ikäihmisten elämänlaatua kodeissa ja hoivayksiköissä, tuo toiminta iloa ja uusia merkityksiä myös vapaaehtoisen elämään.

Vuoden 2018 alussa Vapaaehtoistyo.fi -palveluun oli rekisteröitynyt yli 22 000 vapaaehtoista ja 1600 vapaaehtoistehtävien tarjoajaa 70 paikkakunnalta.