24.01.2019

Vanhemmat mukaan arvioimaan maksutonta varhaiskasvatuskokeilua

Hallitus on käynnistänyt vuosille 2018–2020 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilussa vuonna 2013 syntyneiden lasten varhaiskasvatus on perheille maksutonta 20 viikkotunnin osalta.
Ensi syksystä alkaen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun piiriin pääsee lähes 14 000 viisivuotiasta pääsee ja mukana ovat myös kotkalaiset lapset.

Kysely vanhemmille

Osana hankkeen arviointia toteutetaan kysely viisivuotiaiden lasten vanhemmille ja huoltajille sekä kokeilu- että vertailukunnissa. Arvioinnin tehtävänä on selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteutumista, muun muassa sitä, vaikuttaako varhaiskasvatuksen maksuttomuus 5-vuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumiseen varhaiskasvatukseen.

Vastauksia toivotaan myös niiltä perheiltä, jotka hoitavat viisivuotiasta lastaan itse kotona. Kyselyyn toivotaan aktiivista osallistumista.
Vastaamalla kyselyyn huoltajat voivat olla tuottamassa arvokasta tietoa perheiden tekemistä lastenhoidon ratkaisuista. Samalla huoltajat voivat olla vaikuttamassa siihen, millaisia palveluita kunnat jatkossa perheille tarjoavat. Arvioinnin yksi tavoite onkin tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.
Kysely postitetaan pienemmissä kunnissa kaikkien vuonna 2013 syntyneiden kotiosoitteeseen, suurimmissa kunnissa noin puolille perheistä.