14.10.2019

Valtuusto hyväksyi seudun elinkeinostrategian

Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.10. Kotkan-Haminan seudun päivitetyn elinkeinostrategian.
Strategian päämääränä on rakentaa vahvempaa aluetaloutta ja kääntää muuttoliike positiiviseksi. Elinkeinostrategia määrittelee seudun vision, tärkeimmät yhteiset valinnat ja linjaa seudun elinkeinopolitiikan suuntaviivat sekä kertoo seudun ulkopuolisille toimijoille kehittämisen kärjet. Strategian toteutumisen seurannasta ja strategian päivittämisestä vastaa Cursor Oy:n hallitus.

Strategian kannalta tärkeimmät ilmiöt ja trendit, joihin pyritään tarttumaan ja vaikuttamaan ovat:

  • Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys, erityisesti muovittomuus
  • Työn muuttuminen ja siihen liittyvä osaavan työvoiman saanti
  • Liikkumisen ja saavutettavuuden muutos
  • Kaupungistuminen ja sen vaikutukset seudun mielikuvaan niin yrityksissä kuin ihmisilläkin

Elinkeinostrategia on luettavissa tästä liitteestä.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös Kotkan osallistumisen Russian-Finnish Life Science Park -hankkeeseen.
Kaupungin pääyhteistyökumppani EU-rahoitteisessa South-East Finland - Russia CBC Programme 2014—2020 -hankkeessa Russian-Finnish Life Science Park on Pietarin kaupungin tytäryhtiö St. Petersburg Technopark JSC.

Hankkeessa kehitetään Pietariin bioteknologian tiede- ja yrityspuistoa lääke-, elintarvike- ja pakkausalaan liittyen. Hankkeessa aktivoidaan alueiden, yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten ja muiden toimijoiden välistä innovaatioyhteistyötä, yhteisiä tuotekehityshankkeita ja edesautetaan yritysten kansainvälistymistä.

St. Petersburg Technopark JSC on Pietarin kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,5 M€. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Pietarin kaupunki ja muut julkiset organisaatiot Venäjällä. Kotkan kaupungin osa-hankkeen kokonaisbudjetti on 507 950 euroa. Kaupungilla ei ole hankkeessa omarahoitusosuutta.

Kotkan kaupungin rooli hankkeessa on edesauttaa hankkeen tavoitteiden toteutumista Suomen puolella, ja luoda rajanylittäviä yhteyksiä eri toimijoiden välille.
Yksi tavoitteista on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Pietarin teknologiapuiston yhteistyö koulutuksessa ja tutkimuksessa. Hanke tuo myös mahdollisuuden uuden sisällön tuomiseen XAMK:n uudelle kampukselle.

Hankkeen tuloksena Kotkaan syntyy Life Science Park ”demo-zone” –puistossa kehitettyjen tuotteiden ja ratkaisujen fyysinen esittelytila. Hanke vahvistaa entisestään Kotkan ja Pietarin kaupungin yhteistyötä ja alueiden välistä verkostoitumista.
Hanke tukee erityisesti Kaakkois-Suomen alueen yrityksiä, jotka hakevat lisäosaamista ja tutkimus- ja yhteistyömahdollisuuksia biotekniikan, lääketeollisuuden, elintarvikealan ja pakkausteollisuuden alalla.

Hanketta hyödynnetään uusien investointien saamiseksi Kotkaan alueelle. Hanke tukee Kotkassa järjestettäviä *SHIP startup-tapahtumaa ja Level Up -yrityskiihdyttämön toimintaa, sekä XLAB- toimintaa.

Hanketta koskeva sopimus allekirjoitettiin syyskuussa Pietarissa järjestetyn Kotka-päivän yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat