05.03.2019

Toteuttamissopimus allekirjoitettiin

Kotkan Kantasatamaan suunnitellun Kotkan tapahtumakeskuksen, Xamkin kampuksen ja Cursorin yrityskeskuksen toteuttamissopimus allekirjoitettiin tiistaina 5.3.
Toteuttamissopimuksessa ei ole osapuolena enää hotellia, koska Kotkan kaupunginvaltuusto päätti edellisiltana poistaa ehdon, jonka mukaan hotellioperaattori pitäisi olla varmistunut ennen kuin sopimus voidaan allekirjoittaa.

Lokakuussa 2018 solmitun aiesopimuksen osapuolet Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy Xamk ja Cursor Oy ovat valmistelleet toteuttamissopimusta Kantasatamaan rakennettavasta kokonaisuudesta, johon kuuluvat Kotkan tapahtumakeskus, ammattikorkeakoulun
kampus ja Cursorin yrityskeskus.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö sanoo, että tapahtumakeskuksen, yrityskeskuksen ja Xamkin kampuksen muodostama kokonaisuus on merkittävä askel Kantasataman kehityksessä.
”Tämä kokonaisuus on merkittävä investointi korkeakoulutasoisen opetuksen pito- ja vetovoimaan Kotkan kaupungissa. Tapahtumakeskus puolestaan luo mahdollisuuden täysin uudenlaiseen yritys- ja tapahtumateollisuuteen sekä matkailualan kehittymiseen. Pitkän ja monivaiheisen prosessin eräänlainen välipäätös antaa monia eväitä Kantasataman jatkokehittämiselle”, Sirviö toteaa.

Myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko on iloinen, että päätös toteuttamissopimuksesta syntyi.
”Kantasataman tapahtumakeskus ja Xamkin kampus parantavat sekä kaupungin että Xamkin vetovoimaa. Kampukselle tuleva merenkulun koulutuksen kokonaisuus on ainutlaatuinen”, Koivikko toteaa.

”Minulla on Cursorin toimitusjohtajana ollut ilo tutustua seudun offensiiviseen ja tulevaisuutta kehitettävään tekemiseen ja tämä sopimus on erinomainen esimerkki siitä. Kyseessä on merkittävä piristysruiske paitsi Kotkalle ja seudulle, niin myös koko Kymenlaaksolle”, muistuttaa puolestaan Cursorin toimitusjohtaja David Lindström.

Toteuttamissopimuksen keskeisin sisältö on osapuolien sitoutuminen toteuttamaan oma rakennushankkeensa ja sovittamaan hankkeiden suunnitelmat yhteen.
Sopimus linjaa myös yhteistyötä ja osapuolten tavoitteita. Lisäksi sopimuksessa todetaan osapuolten keskeiset tehtävät ja kuvataan rakennushankkeet alustavine aikatauluineen, suunniteltuine käyttöineen ja laajuuksineen.
Sopimus kirjaa myös erityiset edellytykset, joiden tulee täyttyä osapuolten hankkeiden toteutumiseksi. Sopimuksesta vetäytyminen ilman sopimuksessa hyväksyttyä syytä velvoittaa vahingonkorvaukseen vahinkoja kärsineille osapuolille. Aiesopimus jää edelleen voimaan sopimusosapuolten välille siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa toteuttamissopimuksen kanssa.

Toteuttamissopimus liitteenä

******

Allekirjoittajina toimivat vasemmalta Xamkin rehtori Heikki Saastamoinen, Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö, Cursorin hallituksen puheenjohtaja Ari-Pekka Saari, Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko, Cursorin toimitusjohtaja David Lindström ja Kotkan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jari Elomaa .