31.01.2019

Toimenpideohjelmaan tuli muutoksia - teatterin avustuksiin tulossa tässä vaiheessa vain pieni leikkaus

Kotkan kaupunginhallituksen käsittelyyn ensi maanantaina tulevaan talouden tasapainottamisohjelman toimenpideohjelmaesitykseen on tehty kuluvan viikon aikana käydyissä neuvotteluissa muutamia muutoksia.

Suurin muutos koskee Kotkan Kaupunginteatteri Oy:n avustuksen leikkausta. Tarkentavien neuvottelujen pohjalta ohjelmassa esitetään tässä vaiheessa 10 000 euron leikkausta kuluvan vuoden avustukseen. Lisäksi suunnitelmavuosien 2020 - 2022 teatterin avustuksen leikkauksia on pienennetty.
”Taustalla tässä on se, että kaupungin avustuksen leikkaus pienentää viiveellä myös teatterin valtionosuuksien tasoa. Tämä tarkoittaa sitä, että suuremmat leikkaukset on suunniteltava tarkemmin, koska ne vaativat merkittäviä sopeuttamistoimia. Lisäksi teatterilla on useita sitoumuksia vuoden 2019 toiminnan osalta monien yhteistyökumppaneiden kanssa, joista teatteri joutuu kantamaan oman vastuunsa”, kertoo Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

Tasapainottamisohjelman toimenpiteisiin on tehty tarkentavien neuvottelujen perusteella myös muita pieniä tarkennuksia.
”Ohjelmassa olevien tonttien myyntivoittoja on tarkistettu siten, että ’Pitkäsaaren tonttien myynti’ vuodelle 2019 on uuden esityksen mukaan 360 000 €, kun aiemmin se oli 400 000 €. Lisäksi ’Tonttimyynti Mussalo’ vuodelle 2019 on tarkentunut uudessa esityksessä 2 650 000 euroon, kun aiempi arvio oli 2 600 000 euroa” kaupunginjohtaja Sirviö kertoo.

Satamakatu 1, 3 ja 5 kiinteistöihin liittyneet säästöesitykset ovat poistettu toimenpideohjelmasta kokonaan, koska siellä harjoitettavalle varsin laajalle vapaaehtoistoiminnalle ei kaupungilla ole tällä hetkellä osoittaa muita tiloja. Näin ollen harrastustoiminta mainituissa tiloissa voi jatkua.

Määrärahavaraus 20 000 € Rankki-Haapasaari -vesijohdon huoltoon ja korjaukseen on palautettu vuodelle 2019. Kyseinen määräraha on poistettu vuosilta 2020 - 2022. Osittain samaan asiaan liittyen on vuoden 2019 investointimäärärahasta ohjelmassa esitetty poistettavaksi 50 000 € liittyen saariston vesihuollon suunnitteluun. Tarkoituksena on kuluvan vuoden aikana selvittää yhdessä Kymen Vesi Oy:n kanssa erilaiset rahoitusvaihtoehdot saariston vesihuollon toteuttamiseksi ja turvaamiseksi jatkossa.