12.12.2018

Tietoa Kotkasta -raportti julkaistu

Kotkan kaupunkisuunnittelu on julkaissut uuden Tietoa Kotkasta -raportin.
Verkko-osoitteessa www.kotka.fi/tietoakotkasta julkaistussa raportissa esitellään Kotkan väestöä ja asumista, työssäkäyntiä, tonttien luovutusta, rakentamista, kaavoitusta ja taajamarakennetta.

Raportissa on kaikkiin kysymyksiin vastaamisen sijaan tavoiteltu napakkaa liikkeelle lähtöä, merkittävimpien asioiden esiin nostamista sekä esimerkkejä erilaisista analysointimahdollisuuksista ja käytettävissä olevan tiedon havainnollisista esitystavoista.
Parantaakseen tulevia tarkasteluja Kotkan kaupunkisuunnittelu haluaa palautetta, kysymyksiä ja kehittämisnäkemyksiä oleellisista tarkasteltavista asioista.

Kaupungissa tapahtuvien ilmiöiden, trendien ja kehityssuuntien tunnistaminen ja ymmärtäminen ovat olennaisia asioita kaupungin kehittämisessä ja oikeisiin asioihin tarttumisessa.
Kotkan kaupunkisuunnittelussa on panostettu paikkatietopohjaisen analysoinnin kehittämiseen. Tavoitteena on koko kaupunkia koskevan tiedon lisäksi ymmärtää ja osoittaa tarkemmin miten kaupunkirakenne muuttuu, missä eri asiat toteutuvat ja miten tämä ilmenee.