26.01.2017

Teslalle tarjolla houkutteleva sijoittumispaikka Kaakkois-Suomessa

Sähköautoja valmistava yhdysvaltalaisyritys Tesla hakee parhaillaan sijoittumispaikkaa akku- ja autotehtaalle Euroopasta. Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy on valmistellut Finprolle aineiston, josta käy ilmi Kaakkois-Suomen valmiudet ottaa vastaan miljardiluokan investointi ja löytää potentiaaliselle sijoittujalle tarvittava määrä työvoimaa useista maakunnista.

Kovaan tarjouskisaan osallistuu useita Euroopan maita – ja useita Suomen seutuja. Toteutuessaan hanke tarjoaa töitä tuhansille ihmisille. Koska tehdas tulee olemaan erittäin suuri, sen vaikutus sijoittumispaikan talouteen, palvelujen ja liikenteen kehittymiseen sekä kansainväliseen näkyvyyteen maailmalla tulee olemaan merkittävä.

Kaakkois-Suomen tarjousta valmistelee laaja yhteistyökonsortio, jossa ovat mukana ensivaiheessa mm. HaminaKotkan satama, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Kouvolan kaupungit, alueen kunnat, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Haminan energia, Kotkan energia, Etelä-Karjalan Kauppakamari, Kymenlaakson Kauppakamari, Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto, Cursor Oy ja Kinno Oy.

Kaakkois-Suomella kilpailu-
kykyinen kokonaisuus

Kaakkois-Suomella on erittäin kilpailukykyinen kokonaisuus tarjottavana Teslalle. Logistisissa kysymyksissä HaminaKotkan satama ja Kouvolan rautatieterminaalikeskus ovat merkittävä osa Euroopan liikenteen ydinverkkoa (TEN-T). Lisäksi E18-moottoritie toimii Pohjoisen kasvuvyöhykkeen vilkkaana kansainvälisenä liikkumisväylänä.

Osaajien tarjonnassa Kaakkois-Suomella on valmiina kansainvälisesti korkeatasoinen resurssi. ”Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu pystyvät tuottamaan maailmanluokan osaajia kansainvälisille yrityksille, kuten Teslalle. LUT on yksi maailman 20 lupaavimmasta haastajayliopistosta”, toteaa Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola.

Haastajayliopistoja yhdistää muun muassa selkeä näkemys muuttuvasta maailmasta ja omasta roolista siinä. Ne toteuttavat kestävää tapaa suunnata resursseja, ja menestykseen tarvittava henkilöstö keskittyy vaikuttavuuteen.

Energiakysymyksissä Kaakkois-Suomi on yrityksille houkutteleva kohde. Alueelta löytyy monipuolinen ja luotettava energiainfrastruktuuri. Lisäksi uusiutuvan energian tuotannossa alueella on saavutettu merkittäviä tuloksia. Kaakkois-Suomen vahva ja monipuolinen teollinen elinkeinorakenne ja sen palveluorganisaatiot ovat valmiita tarttumaan hankkeeseen.