20.05.2019

Tarkastuslautakunta huolissaan mm. Kotkan väestörakenteesta, asukkaiden määrästä ja työllisyydestä

Kotkan kaupungin tarkastuslautakunta on huolissaan mm. Kotkan väestörakenteesta, asukkaiden määrästä ja työllisyydestä.
Lisäksi arviointikertomuksensa vuodelta 2018 luovuttanut lautakunta pohtii ilmaston ja ympäristön hyvinvointia ja elinvoimaa sekä Kotkan tulevaisuutta ja kestävyyttä.

Arviointikertomuksen havainto-osasta nousi esiin mm. seuraavia kaupunginhallituksen vastattavaksi esitettäviä kysymyksiä:

 1. Väestörakenne ja huoltosuhde
  Mihin toimenpiteisiin Kotka ryhtyy väestörakenne- ja huoltosuhdeongelman sekä niistä johtuvien seuraamusten lieventämiseksi?
 2. Kotkalaisten määrä
  Mihin toimenpiteisiin Kotka ryhtyy työikäisen väestön, nuorten, varsinkin nuorten naisten, ja lapsiperheiden poismuuton hillitsemiseksi sekä veto- ja pitovoiman lisäämiseksi?
 3. Työllisyys
  Mihin toimenpiteisiin Kotka ryhtyy työllisyysasteen nostamiseksi ja työttömyysasteen laskemiseksi edelleen?
 4. Ilmaston ja ympäristön hyvinvointi ja elinvoima
  Miten Kotka aikoo edistää luonnon kestävyyttä ja monimuotoisuutta?
 5. Kotkan tulevaisuus ja kestävyys
  Miten Kotkan kestävyys ja elinvoima pitkällä aikavälillä varmistetaan?

Tarkastuslautakunta muistuttaa, että kaupungin kattamaton alijäämä tulee saada kuntalain mukaisesti katettua vuoteen 2022 mennessä.
Kaupungin käyttötalous tulee saattaa tasapainoon ja uuden alijäämän synnyn estämiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kotkan tarkastuslautakunta luovutti vuoden 2018 arviointikertomuksensa perjantaina 17.5.