24.11.2017

Tall Ships Racesin loppuyhteenveto valmistumassa - talousvaikutukset ja yleisötavoite ylittyivät

Etukäteisarvio Kotkassa viime kesänä järjestetyn Tall Ships Races -tapahtuman talousvaikutuksesta oli 10 miljoonaa euroa ja kävijämäärä tavoite oli 300 000.
Tapahtuman toteutuneet talousvaikutukset olivat lopulta 15-20 miljoonaa euroa ja kävijämäärä 355 000 ihmistä. Voidaan siis todeta, että tavoitteet ylittyivät.

Kotkan Tall Ships Racesista tehdyn kävijätutkimuksen mukaan tapahtuma sai kehuja: muun muassa tunnelma, tapahtumapaikka ja turvallisuus. Lähes 90 % vastanneista arvosti nämä elementit asteikolle erittäin tyytyväinen tai melko tyytyväinen. Kävijöistä suurin osa oli Kymenlaakson alueelta, mutta myös merkittävä määrä, hieman alle 20 % tuli Uudeltamaalta.

Monet kävijät myös kiittelivät Tall Ships Races -tapahtuman ja Meripäivien yhdistämistä.

Kritiikkiä tapahtuma sai pysäköinnin järjestelyistä, VIP-palveluista ja lastenalueesta. Lisäksi parempia julkisen liikenteen yhteyksiä toivottiin.

93 prosenttia kävijöistä
tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä

Kokonaisarviota kysyttäessä huikeat 93 % vastaajista olivat joko tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä ja 94% kaikista vastaajista suosittelisi tapahtumaa ystävilleen.

Tapahtuman kokonaistalous järjestäjän näkökulmasta toteutui menojen ja tulojen suhteessa ennakoidulla tavalla eli yhteistyökumppaneiden osuudella katettiin kokonaiskustannuksista noin 40 % ja kaupungin rahoituksella noin 60 %. Tapahtuman kokonaistalous osoittautui kuitenkin kahden vuoden takaista arviota hieman suuremmaksi.

”On pakko sanoa, että kaikkien aikojen suurin yleisötapahtuma Kotkassa onnistui yli odotusten. Kävijämäärä ja -palaute, talousvaikutukset ja kumppanien tyytyväisyys olivat kaikki huippuluokkaa. Tapahtuma sujui myös rauhallisesti ja turvallisesti - mikä on meille aina ensiluokkaisen tärkeää.”, toteaa Kotkan kulttuurijohtaja Antti Karjalainen.

Kotkan Tall Ships Races -tapahtumasta ja Meripäivistä tehty kävijätutkimus (pdf)

http://tallshipskotka.fi/fi/