15.06.2019

Taidetyöpajoja nuorille Kotkassa

Kotkan nuorisotyön järjestämissä nuorten maksuttomissa Taidetyöpajoissa 17. - 26.6. (ma-ke klo 16 - 19) tutustutaan Kotka Art - nykytaidenäyttelyn teoksiin ja käsitellään niiden innoittamana nuorten ajatuksia yhteisöstä ja yhteisöllisyydestä sekä muista, kulloinkin ryhmästä nousevista, nuoria koskettavista aiheista.

Työpajoissa tehdään taidetta ryhmälähtöisesti suuntautuen toiminnallisesti niihin aiheisiin ja taiteellisiin työtapoihin, jotka kulloinkin herättävät kiinnostusta ja inspiraation osallistujanuorten ryhmästä. Työpajojen tavoitteena on tuottaa yhteistä ajattelua ja toimintaa taiteen välineillä, ja nuoret saavat itse kokeilla erilaisia taiteellisen ilmaisun muotoja omien ajatustensa esiin tuomisessa.
Työskentely painottuu esitystaiteen ja nykyteatterin sekä monitaiteisen, eri taiteen alueita yhdistävän ilmaisun muotoihin. Työpajoissa voi syntyä myös satunnaisia esityksellisiä näyttäytymisiä, esityksiä, taideteoksia, taiteellisia tekoja ja eleitä Kotkan kaupunkitilassa. Jokainen työpaja alkaa kokoontumisella Yhteisötalo Messin A-talolla (Kirkkokatu 22), josta lähdetään liikkeelle. Toimintaa ohjaa teatteri-ilmaisun ohjaaja ja taidepedagogi Henni Kiri.

Kotka Art -nykytaidenäyttely on nähtävillä Haukkavuoren näkötornissa ja galleria Uusikuvassa 16.6.-11.8. ti-la klo 12-18 (su 16.6, 28.7 ja 11.8).