08.02.2019

Seuraavalta hallitukselta odotetaan kumppanuuteen perustuvaa kaupunkipolitiikkaa


Suomen 21 suurinta kaupunkia ovat laatineet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteiden lähtökohtana on näkemys siitä, että tulevaisuuden kaupunkipolitiikka pohjautuu valtion ja suurten kaupunkien väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen.
Kansallisen kaupunkipolitiikan perustana tulee olla kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen ja jakamaton toimivalta sekä riittävät taloudelliset resurssit. Seuraavan hallituksen keskeisenä tehtävänä on luoda puitteet modernille kaupunkipolitiikalle.


Edellytykset kestävälle kasvulle luotava kaupunkipolitiikalla


Kaupungit ovat tehneet ensimmäistä kertaa yhteistä valmistelutyötä hallitusohjelmavaikuttamista varten. Tavoitteet kuvastavat, että suurimmilla kaupungeilla on vahva yhteinen näkemys ja tahtotila siitä, millaista kaupunkipolitiikkaa seuraavalla hallituskaudella tulisi toteuttaa.


”Valtakunnallisella kaupunkipolitiikalla on luotava edellytykset suurten kaupunkien kestävälle kasvulle ja kilpailukyvylle. Samalla on kuitenkin huomioitava suurimpienkin kaupunkien välillä olevat erot sekä hyvin erilaiset haasteet isojen kaupunkien tulevaisuuden kuvissa. Suurten kaupunkien kyky hallita näitä alueellisia haasteita kokonaisvaltaisesti heijastuu laajasti koko maamme tulevaisuuden menestykseen. Jaamme suurimpien kaupunkien kesken yhteisen käsityksen kaupunkipolitiikan perusperiaatteista ja sen keskeisistä sisällöistä. Kaupunkipolitiikkaa on toteutettava kumppanuudessa kaupunkien kanssa ja kaupunkien väliset eroavaisuudet huomioon ottaen,” toteaa Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö.


C21-verkoston hallitusohjelmatavoitteissa painotetaan toimenpiteitä kaupunkien kestävän kasvun haasteisiin vastaamiseksi. Niissä korostetaan myös toimia kaupunkien kansallisen ja globaalin saavutettavuuden vahvistamiseksi sekä kaupunkien ja valtion kumppanuutta muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä.


Kaupungistumisen myötä kaupunkien merkitys hyvinvoinnin ja toimivan arjen sekä palveluiden rakentamisessa korostuu entisestään.


”Kaupunkien laaja itsehallinto sekä yleinen ja jakamaton toimivalta luovat - taloudellisten resurssien ohella – kaupungeille riittävän liikkumavaran vastata kaupunkien erityisiin tulevaisuuden haasteisiin omilla rohkeilla päätöksillään. Kaupungit ovat jatkossakin lähin liittymäpinta kansalaisten julkisiin palveluihin tuotettiinpa palvelut joko yksin tai yhdessä muiden julkisyhteisöjen tai yksityisten kanssa,” kaupunginjohtaja Sirviö korostaa.

C21-kaupunkien verkostoon kuuluvat Helsingin lisäksi Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Mikkeli, Kotka, Salo ja Porvoo. Kaupunkien muodostama pysyvä verkosto vahvistaa kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa.


Linkki C21-kaupunkien hallitusohjelmatavoitteisiin