04.12.2017

Sellupaalien ahtaus on osa suomalaista kulttuuriperintöä

Museovirasto kerää tietoa suomalaisten aineettomasta perinnöstä verkkoon ns. wiki-luetteloon. Kymenlaaksosta ensimmäisenä luetteloon on lisätty sellupaalien ahtaus, pala Kotkan historiaa. Aineettomaan kulttuuriperintöön sisältyy ilmiöitä, jotka elävinä ja muuntuvina säilyvät sukupolvilta toisille.

Sellupaalien ahtauksesta tekstin on tuottanut eläkkeellä oleva merikapteeni Carl-Gustav Walldén sekä Merimiespalvelutoimisto (MEPA) sekä Kotkan Ahtaustyöntekijät. Teksti löytyy wiki-luettelosta suomeksi:

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Sellupaalien_ahtaus

Kotkan kaupunki osallistui projektiin teettämällä tekstistä myös englanninkielisen käännöksen, joka on julkaistu myös nyt wiki-luettelossa nimellä Stowage of cellulose bales,

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Stowage_of_cellulose_bales

Kotkan ja Suomen historiaa

Sellupaalien ahtaus on osa kaupungin kansainvälistä historiaa sekä kotkalaista satamakulttuuria, joka on nostanut Kotkan lentoon. Carl-Gustav Walldén muistuttaa, että sellupaalien ahtaus ja valmistus Kotkassa on vanhempaa kuin Suomen itsenäisyys.

Satamatyö on ollut aina kansainvälistä ja siksi on tärkeää kertoa työstä myös englanniksi. Sellupaalien ahtaus liittyy hyvin läheisesti koko Suomen ja erityisesti Kotkan sataman historiaan. HaminaKotka Satama Oy on nykyään Suomen suurin yleissatama.

Kotkan kaupallinen satamatoiminta alkoi 1871 ja Kotkan kaupunki perustettiin vasta 1879. Sellupaalien historia on noin 110 vuotta vanhaa perinnettä; Kotkaan perustettiin ensimmäinen sellutehdas 1907. Ahtausta tehtiin käsin noin 70 vuotta eli vuoteen 1977 asti.

Sellupaaleja laivattiin Kotkasta maailmalle 1920-luvulta alkaen. Kotkassa oli useita sellupaalitehtaita, esimerkiksi Kotkan Sellutehdas, Enso-Gutzeit ja Sunila Oy.

Sellupaalaus käsin on perinne, jota pidetään nykyään yllä työnäytöksillä ja taiteen eri keinoin.
Kotkassa pieni joukko sellupaalauksesta innostuneita ihmisiä haluaa elvyttää perinnettä. Ryhmän tavoitteena on vuosittain mahdollisuuksien mukaan joka heinäkuussa tuottaa ainakin yksi sellupaalien triathlon-tapahtuma.
Tavoitteena on esittää performanssi, jossa paalit siirretään vaunusta laivaan. Tapahtumaan vapaa pääsy.

Lisää perinteitä kaivataan luetteloon!

Museovirasto kannustaa eri tahoja ehdottamaan suomalaista perinnettä wiki-luetteloon. Mukaan haetaan esityksiä elävästä perinnöstä, joiden ytimessä ovat tekeminen, harjoittaminen ja välittäminen ihmisiltä toisille. Ehdotuksia voivat tehdä yhdistykset sekä erilaiset yhteisöt ja ryhmät. Ks.

Lisätietoja

Aineeton kulttuuriperintö, http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi