07.04.2017

Satamassa vienti kasvussa, tuonti laahaa

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-maaliskuussa 3 454 981 miljoonaa tonnia tavaraa, joka on 0,2 % vähemmän kuin vuosi sitten. Kahden ison lannoitelaivan siirtyminen maaliskuulta huhtikuun alkuun käänsi kokonaisliikenteen miinuksen puolelle.

Viennissä samat kaksi lannoitelaivaa laskivat kuivabulkin vientiä (- 33,9 %). Muut ryhmät viennissä olivat kasvussa. Määrällisesti eniten kasvoivat sahatavara (+ 21,8 %), kappaletavara (+ 36,3 %) ja sellu (+ 15,5 %), vienti yhteensä + 4,1 %.

Tuontiliikenteen kehitys ei ole pysynyt viennin tahdissa, vaan laski ensimmäisellä kvartaalilla. Lasku tuli ennen muuta nestebulkin tuonnista (- 20,9 %). Lisäksi vähenivät myös kuivabulk (- 8,7 %), raakapuu (- 8,9 %) ja luokka ”muu tavara” (- 31,1 %).

Lannoiteliikenteen huhtikuulle siirtyneet laivat käänsivät myös kauttakulkuliikenteen miinusmerkkiseksi (- 10,1 %).

Kotimaanliikenne väheni 28,5 %. Konttiliikenne sen sijaan kasvoi 8,1 %. Laivoja kävi 2,8 % vähemmän kuin vuosi sitten.

"Huhtikuusta odotamme kohtalaisen vahvaa kuukautta. Muutenkin liikenteen kehityksen erityisesti viennissä odotetaan pysyvän hyvänä. Nord Stream 2 -hankkeen putkilaivausten alku on siirtynyt nykytiedon mukaan elokuulle, joten putkiliikenteen tuoma odotettu volyymin lisäys alkaa näkyä sataman luvuissa vasta syyspuolella vuotta", toteaa satamajohtaja Kimmo Naski.

"Haminassa Kazakstanin projektiin liittyvät massiiviset rakennustyöt etenevät vauhdilla ja aikataulussa huolimatta sahatavaraliikenteen voimakkaan kasvun aiheuttamista tilahaasteista".

Liitteenä tuore liikennetilasto.