08.05.2018

Sataman liikenne huimassa kasvussa

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-huhtikuussa yhteensä 5 331 985 tonnia tavaraa, joka on 16,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liikenteen kasvu on kuluvana vuonna nopeutunut kuukausi kuukaudelta.

Viennissä tavaraa käsiteltiin 5,0 % enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuosi sitten. Eniten kasvoivat kuivabulk (+43,5 %), kappaletavara (+33,3 %) ja paperi (+ 8,2 %). Laskussa olivat sahatavara (- 13,9 %) ja sellu (- 16,1 %).

Tuonti lisääntyi tarkasteluajanjaksolla 54,4 %. Kasvun moottoreina olivat kuivabulk (+ 99,1 %), raakapuu (+ 143,5 %), nestebulk (16,8 %) ja kappaletavara (+ 17,8 %). Tuonnin pääluokista yksikään ei vähentynyt.

Kauttakulkuliikenne jatkaa vahvaa kasvuaan (+ 27,7 %).

Kotimaan rannikkoliikenne on vähentynyt selkeästi (- 58,1 %).

Kontit olivat viime vuoden tasolla.

Laivoja satamassa kävi 9,1 % enemmän kuin vuosi sitten eli 899.


Liitteenä tuore liikennetilasto.