05.05.2017

Sataman ensimmäinen vuosikolmannes viime vuoden tasolla

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-huhtikuussa 4 575 534 miljoonaa tonnia tavaraa, joka on 0,3 % enemmän kuin vuosi sitten.

Vienti kasvoi tarkastelujaksolla 3,2 %. Metsäteollisuus on koko alkuvuoden kasvanut vahvasti. Sahatavara kasvoi (+ 8,9 %) ja sellu (+ 5,4 %), paperin viennissä sen sijaan ollaan miinuksella (- 1,0 %). Kappaletavaran laivaukset lisääntyivät (+ 28,5 %), mutta kuivabulkin vienti väheni (- 12,3 %).

Tuonnin puolella kehitys on ollut vaatimattomampaa (- 8,1 %). Määrällisesti eniten väheni nestebulkin tuonti (- 15,6 %). Muista ryhmistä laskussa olivat kuivabulk (- 5,2 %) ja luokka ”muu tavara” (- 31,2 %).

Kauttakulkuliikenne kasvoi alkuvuodesta (+ 1,8 %), kun taas kotimaanliikenne väheni (- 19,0 %).

Kontteja lastattiin ja purettiin 3,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Laivoja kävi satamassa edellisvuotta vähemmän (- 3,2 %).


Liitteenä tuore liikennetilasto