07.12.2017

Satamaliikenne vilkastuu edelleen

HaminaKotka-sataman kautta kulki tammi-marraskuussa 13 356 509 tonnia tavaraa, joka on 10,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna ja suunnilleen saman verran kuin koko 2016 vuonna yhteensä.

Vienti kasvoi tammi-marraskuussa 13,9 prosenttia. Tarkastelujaksolla suurinta kasvu oli tonnimääräisesti kuivabulkin lannoitteiden viennissä (+ 72,3 %). Myös kappaletavaran kuljetukset kasvoivat merkittävästi (+ 115,7 %). Metsäteollisuuden puolella paperin laivaukset lisääntyivät 2,1 %, sellun 3,2 % ja sahatavaran 15,7 %. Laskussa viennissä oli nestebulk (- 2,6 %).

Sataman kautta kulkeva tuonti kasvoi 1,1 %. Suurin lisäys tuli kuivabulkin (+ 27,1 %) ja kappaletavaran (+ 9,2 %) tuonnista. Tuonnissa vähenivät nestebulk (- 12,7 %) ja luokka ”muu tavara” (- 5,8 %).

Kauttakulkuliikenne kasvoi tammi-marraskuussa 22,6 % ja kotimaanliikenne 2,7 %.

Konttiliikenne lisääntyi 9,9 prosentilla.

Laivoja kävi satamassa täsmälleen yhtä monta kuin 2016 vuonna eli 2350.

Liitteenä tuore liikennetilasto