16.02.2018

Saila Piipari-Huovila Kotkan vapaaehtoistyön koordinaattoriksi

Saila Piipari-Huovila on aloittanut Kotkan kaupungin vapaaehtoistyön koordinaattorina 15.2.
Kotkassa kehitetään yhteistyössä kaupungin vastuualueiden, yhdistysten, yksittäisten henkilöiden ja muiden kumppaneiden kanssa uusia toimintamalleja vapaaehtoistyöhön. Tavoitteena on saada vapaaehtoistoiminnan avulla positiivisia vaikutuksia kuntalaisten elämään ja arkeen.

Saila Piipari-Huovila työskentelee myös yhteistyössä Kotka-Kymin seurakunnan vapaaehtoistyönkoordinaattorin Riikka Klaavu-Pihlajamaan kanssa. Molempien toimeliaisuuden avulla kehitetään vapaaehtoistyo.fi -sivustoa.
Piipari-Huovila työskentelee nuorisotoimen yksikössä, mutta toimialueena on koko kaupunki ja kaikki kuntalaiset.