28.09.2019

Rantaratakin nousi keskusteluun Pietarin Kotka-päivässä

Helsingistä Kotkaan ja siitä tulevaisuudessa jopa eteenpäin aina Venäjälle asti ulottuva suunnitelma itäisestä rantaradasta nousi keskustelun aiheeksi Pietarissa perjantaina järjestetyssä Kotka-päivässä.

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja hänen mukanaan ollut, kunnanjohtajista koostuva Kotkan-Haminan seudun seutuvaliokunta tapasi Pietarin kaupungin ulkoasiainkomitean apulaisjohtajan Andrey Khlutkovin ja keskusteli hänen kanssaan mm. rantaratasuunnitelmasta.
”Sovimme hänen kanssaan, että järjestämme asian tiimoilta tapaamisen Venäjän rautatievirastossa lähiaikoina. Palaverissa on tarkoitus korostaa suoraa rautatieyhteyttä Pietarin, Kotkan ja Helsingin sekä Turun välille”, kaupunginjohtaja Sirviö kertoi.
”Vielä tällä hetkellä meitä kotkalaisia yhdistää Pietariin ja sen vieressä olevaan ystävyyskaupunkiimme Kronstadtiin meri, mutta tavoitteena on, että tulevaisuudessa voisimme tulla tänne kiskoja pitkin”, Sirviö maalaili puhuessaan Kotka-päivän päätöstilaisuudessa.

Kaupunginjohtaja Sirviö muistutti myös, että perjantaina allekirjoitettu sopimus Life Science Park -hankkeesta on yksi osoitus Pietarin ja Kotkan välisestä konkreettisesta yhteistyöstä ja antaa hyvän pohjan uusille hankkeille kuten vasta alkuun saatetulle veneilyyn liittyvälle yhteistyöprojektille.

Eremitaasin johdolta
myönteinen vastaanotto

Eteläkymenlaaksolaiset kunnanjohtajat tapasivat päivän aikana myös taidemuseo Eremitaasin varapääjohtaja Aleksander Prohorenkon, jonka kanssa käytiin keskusteluja yhteistyöstä Kotkan ja maailmankuulun museon välillä.

Neuvotteluun osallistunut Kotkan kulttuurijohtaja Tomi Purovaara piti Prohorenkon suhtautumista yhteistyöehdotukseen myönteisenä.

”Kävimme keskusteluja hyvässä hengessä ja ensi vaiheessa tutkimme mahdollisuuksia asiantuntijavaihtoon keväällä 2020 Merikeskus Vellamossa avattavaan Ruotsinsalmi-suurnäyttelyyn liittyen. Keskusteluissa käytiin läpi myös Eremitaasin kokoelman teosten lainaamisen reunaehtoja ja muita yhteistyön mahdollisuuksia”, Purovaara kertoi.

Muista Kotka-päivään osallistuneista seudun toimijoista HaminaKotka Satama Oy:n edustajat tapasivat Kotka Pax -hankkeen pietarilaisia kumppaneita.
Yhtiön markkinointipäällikkö Petra Kuitusen mukaan päivä oli onnistunut, kumppaneiden kanssa käydyt keskustelut olivat antoisia ja päivälle asetetut tavoitteet täyttyivät.

Kotka Pax -hankkeessa kehitetään HaminaKotkan sataman liikenneinfrastruktuuria Kantasatamassa ja tavoitteena on valmius operoida säännöllistä, ympärivuotista matkustajalauttaliikennettä Kotkan ja Pietarin välillä.

Some-vaikuttajat
tapasivat ja ideoivat

Kotka-päivän ohjelmaan kuului myös työpaja, jossa venäläiset sosiaalisen median vaikuttajat kuten bloggaajat tapasivat toisiaan ja ideoivat, miten tavoittaa yleisö aidolla ja kiinnostavalla sisällöllä.
Kotka herätti paljon innostusta ja Visit Kotka-Hamina sai tilaisuuden yhteydessä useita ideoita tulevista yhteistyömahdollisuuksista venäläisten PR-toimistojen ja vaikuttajien kanssa.

Myös päivän aikana toteutettu tutkimuskeskus Merikotkan, Turun yliopiston ja XAMK:n GetReady hanketapaaminen meni suunnitelmien mukaan.
”Keskustelimme tapaamisessa merialuesuunnittelun toteuttamiseen liittyvistä eroista Suomessa ja Venäjällä ja lisäksi sovimme, että toteutamme satamasidonnaisten yritysten digitalisaation liittyvän kyselyn”, Merikotkan toiminnanjohtaja Anna Kiiski kertoi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin edustajat pitivät Kotka-päivän antia hyvänä.
”Vahvistimme ja uudistimme kumppanuuksia ja keskustelimme uusista mahdollisuuksista yhteistyölle. Hankkeiden kokouksissa vietiin hankkeita eteenpäin ja keskusteltiin mahdollisista uusista hankeideoista”, kertoi XAMKin Venäjä-asiantuntija Arja Haikara.

Koulutuskuntayhtymä Ekamin edustajat kävivät myös neuvotteluja pietarilaisten oppilaitoskumppaniensa kanssa.
Ekami ja sen kumppanit pyrkivät pitämään opiskelijavaihtojen volyymin ennallaan vaikka Venäjällä kansainvälisten vierailujen rahoitus on heikentynyt.
Uusia avauksia yhteistyössä ovat merenkulkualan opiskelijoiden ammatillinen kilpailutoiminta, musiikkialan yhteistyö ja yhteisten verkkokoulutusten pilotointi.

Kotka-päivässä mukana ollut Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys Kakspy kävi partnereidensa kanssa neuvotteluja liittyen InnoMent -nimisen EU-hankkeen sisällön toteuttamiseen vuosina 2019-2022. Lisäksi Kakspy teki kumppaniensa kanssa suunnitelmia asumispalveluihin liittyvän hankkeen käynnistämiseksi Karjalan tasavallassa.
Yhdistyksen pietarilaiset kumppanit ovat Skvortsov-Stepanoville nimetty sairaala numero 3 ja Pietarin kaupungin psykoneurologinen dispanser numero 5.

Kotkan-Haminan seudun matkailu piti Pietarin Kotka-päivässä seminaarin pyöräilymahdollisuuksista seudulla. Seminaarissa esitelty avoimeen lähdekoodiin perustuva reittiopas ”Cyckle advisor” herätti kiinnostusta ja keskustelua seminaarin osallistujissa, joita oli noin 25.
Kotkan seudun matkailuväki sai myös uusia kontakteja, joita he pystyvät hyödyntämään pyöräilymatkailun kehittämisessä.
 

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö tapasi Pietarin kaupungin ulkoasiainkomitean apulaisjohtajan Andrey Khlutkovin ja keskusteli hänen kanssaan mm. rantaratasuunnitelmasta. Kuvassa myös tulkki Viktoria Tchausova. (kuva: Mervi Liimatainen).