23.09.2019

Rakennuskielto seitsemälle kiinteistölle - aurinkopaneelit kuitenkin Konserttitaloon

Kotkan kaupunginvaltuusto määräsi kokouksessaan 23.9. rakennuskiellon rakennussuojelua koskevissa asioissa seitsemälle eri kaupungin arvorakennukselle, jotka ovat Kotkan Lyseo Arcus ja Globus, Konserttitalo, Oikeustalo (entinen Suomen Pankki), Kotkan vanha vesitorni, Kotkan teatteritalo ja Kotkan kaupungintalo.

Rakennuskielto on kiellon hyväksymisen jälkeen voimassa kaksi vuotta siitä lukien, kun kielto on kuulutettu. Rakennuskielto ei koske konserttitalon toimenpideluvan myöntämistä, eikä estä sen energiatehokkuushankkeen eli aurinkopaneelien asentamisen etenemistä aikataulussaan.

Päätös konserttitalon toimenpideluvan jättämistä pois rakennuskiellon piiristä syntyi vasta äänestyksen jälkeen, kun SDP:n Riku Pirinen esitti Pia Hurtan kannattamana, että rakennuskielto koskee tältä osin myös Konserttitaloa. Kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti äänestyksen lukemin 48-3.

Asia perustuu siihen,että Kotkan kaupunkisuunnittelu on laittanut vireille asemakaavamuutoksen ”Kotkansaaren rakennussuojelukaavat”.
Kaava on laitettu vireille Kotkan kansallista kaupunkipuistoa koskevassa päätöksessä mainittujen arvorakennuksien suojelemiseksi asemakaavalla.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon.

Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Kunnan määräämä rakennuskielto kaava-alueen laajentamiseksi voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta. Rakennuskielto raukeaa, kun kaava saa lainvoiman, vaikka rakennuskiellon määräaika ei olisikaan täyttynyt.

Rakennuskiellon tarkoituksena on ratkaista suojelua ja kehittämistä koskevat kysymykset ja varmistaa alueen suunnitteluvara siten, että kaava-alue pysyy muuttumattomana suunnittelun ajan eikä kaavan toteuttamiselle aiheudu haittaa.

Pihkoon koululle
uusi asemakaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös asemakaavan muutoksen koskien 18. kaupunginosaa Kaukola, korttelia 63 sekä osaa Aartapolun katualueesta eli Pihkoon koulun aluetta.
Lisäksi valtuusto hyväksyi Kotkan kestävän liikkumisen ohjelman (liitteenä).

Valtuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat