13.03.2019

Pysäköintivirhemaksu nousee toukokuun alussa 50 euroon

Pysäköintivirhemaksu nousee Kotkassa toukokuun alussa 50 euroon nykyisestä 40 eurosta.
Sisäministeriön 8.3. antaman asetuksen myötä maksu nousee Vappuna Kotkan lisäksi myös Tampereella.

Sisäministeriö pyysi kunnilta esityksiä pysäköintivirhemaksun korottamiseksi tammikuun loppuun mennessä ja Kotka esitti pysäköintivirhemaksun korottamista 40 eurosta 50 euroon.
Kaupunki totesi esityksessään, että pysäköintivirhemaksulla ei ole enää pysäköintivirheisiin ennalta estävää vaikutusta.
Käynnissä olevat rakennushankkeet ovat vaikuttaneet keskustan alueen liikennetiheyteen erityisesti lisääntyneen raskaan liikenteen vuoksi. Useita rakennushankkeita ollaan myös käynnistämässä lähitulevaisuudessa. Vaikka työmaiden huoltoliikenne pyritään ohjaamaan siten, ettei se vaikeuttaisi ja haittaisi ydinkeskustan liikennettä, väliaikaisia häiriöitä saattaa aiheutua.

Ammattikorkeakoulun kampuksen ja tapahtumakeskuksen rakentamisen käynnistyttyä keskustan alueella tulee liikkumaan entistä enemmän työmatkaliikennettä ja siihen tulee liittymään myös huomattava pysäköintitilan tarve.
Vaikka pysäköintitilaa pyritään järjestämään mahdollisimman läheltä rakennuskohteita, pysäköintitilan tarve ulottuu todennäköisesti myös ydinkeskustan alueelle ja virhepysäköinti saattaa lisääntyä.

Lisäksi pysäköinti on lisääntynyt hallitsemattomasti Kauppatorilla. Kotkansaaren keskustassa sijaitsevan Pasaatin kauppakeskuksen huoltoon tapahtuvaa pysäköintiä on siirtynyt torille, vaikka huoltoliikenne on järjestetty asianmukaisesti omia reittejään myöten.

Kotkansaaren keskustassa torin alla toimii yksityinen pysäköintilaitos, johon pysäköinnin toivotaan suurelta osin keskittyvän. Pysäköintilaitoksessa voi pysäköidä pidemmän ajan. Kadunvarsipysäköinti on aivan ydinkeskustassa rajoitettu lyhytaikaiseen pysäköintiin. Kauppakeskuksen ympäristössä ydinkeskustan paikoitustilat ovat rajoitetut ja kadut osin yksikaistaisina kapeat.

Liikennetiheyden kasvaminen vaikuttaa kaikkien kaduilla liikkuvien turvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen. Väärin pysäköidyt autot vaikeuttavat liikenteen sujuvuutta ja etenkin raskaan liikenteen osalta saattavat pysäyttää liikenteen kokonaan.
Väärin pysäköidyt autot vaikeuttavat aikatauluissa pysymistä ja siten joukkoliikenteen toimivuutta. Myös pyöräily- ja jalankulkuliikkumiselle aiheutuu vaikeuksia ja turvattomuutta väärin pysäköidyistä kulkuvälineistä. Väärin pysäköidyt autot estävät katujen kunnossapitoa esimerkiksi lumen aurausta ja poisvientiä.

Pysäköintivirhemaksun ennalta estävä vaikutus on keskeinen keino edesautettaessa liikenteen sujuvuutta Kotkan keskustan alueella. Pysäköintivirhemaksuja määrättiin vuonna 2018 yhteensä 7290. Huomautuksia annettiin 784. Pysäköintivirheiden määrä on vuosittain vaihdellut 8000–9000 välillä.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos puolsi kaupungin esitystä ja katsoi, että korotusesitykselle on olemassa pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaiset perusteet ja pysäköintivirhemaksun korotus on tarkoituksenmukaista toteuttaa koko kaupungin alueella.
Kotkan kaupunki on Etelä-Kymenlaakson keskuspaikka ja samalla suurin kaupunki, josta johtuen kaupungin liikennetiheyteen vaikuttaa suuresti ympäristökunnista Kotkaan suuntautuva työ- ja vapaa-aikaan liittyvä liikenne.
Kotkan keskustaajama on tiheästi rakennettu ja useat ydinkeskustan kadut ovat kapeita, josta johtuen väärin pysäköidyt ajoneuvot haittaavat muuta liikennettä ja vaikeuttavat teiden kunnossapitoa ja tavaroiden toimittamista liikehuoneistoihin.