17.01.2018

Presidentinvaalien ennakkoäänestys päättyi - vaalipäivä sunnuntaina

Presidentinvaalit järjestetään sunnuntaina 28.1.2018. Vaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 17.-23.1.2018 ja ulkomailla 17.-20.1.2018.

Niille äänioikeusrekisteriin merkityille äänioikeutetuille, joiden osoite on maistraatin tiedossa, on postitettu viimeistään 4.1.2018 ilmoituskortti, joka pyydetään säilyttämään ja esittämään ennakkoäänestyspaikalla tai äänestyspaikalla äänestyksen jouduttamiseksi. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.

Vaalilain 57 ja 75 §:n mukaan äänestäjä on äänestämään ilmoittautuessaan velvollinen esittämään vaaliviranomaiselle selvityksen henkilöllisyydestään.

Ennakkoäänestys

Tammikuun 28. päivänä 2018 toimitettavassa presidentinvaalissa järjestetään ennakkoäänestys 17. – 23.1.2018.

Helmikuun 11. päivänä 2018 mahdollisesti toimitettavassa presidentinvaalissa järjestetään ennakkoäänestys 31.1. – 6.2.2018.

Ennakkoäänestys järjestetään Kotkan kaupungissa seuraavasti:

Kaupunginkirjasto
Kirkkokatu 24, 48100 KOTKA
avoinna:
ke, to, pe klo 10.00 – 19.00
la, su klo 9.00 – 15.00
ma, ti klo 10.00 – 20.00

Ent. Oikeustalon syyttäjänvirasto
Karhulantie 38, 48600 KOTKA
avoinna:
ke, to, pe klo 10.00 – 19.00
la, su klo 9.00 – 15.00
ma, ti klo 10.00 – 20.00

Länsi-Kotkan palvelukeskus
Taruraitti 2, 48350 KOTKA
avoinna:
ke, to, pe klo 8.00 – 15.00
la klo 9.00 – 15.00
su suljettu
ma, ti klo 11.00 – 19.00

Ennakkoäänestys on mahdollinen kaikissa kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa kotikunnasta riippumatta.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia rajoituksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ennen klo 16.00 tiistaina 16.1.2018 keskusvaalilautakunnalle, osoite Kaupungintalo, PL 205, 48101 KOTKA, puh. 040 526 5188.
Ilmoittautuminen on voimassa myös mahdollista toista vaalia varten.

Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018.

Ilmoittautumislomakkeita saa edellä mainitusta osoitteesta sekä kirjaamosta, osoite Kaupungintalo, Kustaankatu 2 ja asiakaspalvelupiste Ruorista, osoite Kirkkokatu 6.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Kotkan kaupungin alueella sijaitsevissa laitoksissa ja muissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä ilmoitetaan kussakin erikseen.

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollisesti sunnuntaina 11.2.2018. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9.00 – 20.00. Äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue ja äänestyspaikan osoite:
1. Kaupungintalo, Kaupungintalo, Kustaankatu 2
2. Toivo Pekkasen koulu, Toivo Pekkasen koulu, Ruotsinsalmenkatu 13
3. Kirjastotalo, Kirjastotalo, Kirkkokatu 24
4. Katariina, Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto, Kotekon toimipiste, Kymenlaaksonkatu 29
5. Tiutinen, Tiutisen koulu, Alakoulukuja 8
6. Hovinsaari, Hovinsaaren koulu, Ruununmaankatu 2
7. Metsola ja Korela, XAMK Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Kotkan kampus, Pääskysentie 1
8. Lankila, Aittakorven koulu, Vesantie 3
9. Ruonala, Ruonalan koulu, Karhuvuorentie 1
10. Etukylä, Mussalon koulu, Rajakalliontie 10
11. Takakylä ja Hirssaari, Mussalon koulu, Rajakalliontie 10
12. Karhuvuori, Kiinteistö Welho, Ututie 2
13. Aittakorpi , Aittakorven seurakuntatalo, Luhtipolku 3
14. Karhula, Karhulan koulu, Vesivallintie 16
15. Eskola ja Helilä, Helilän koulu, Suntionkatu 27
16. Sunila ja Suulisniemi, Hakalan koulu, Poikkikatu 7
17. Hovila, Kalliokoski ja Kierikkala, Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18
18. Koivula, Koivulan koulu, Koivulantie 5
19. Korkeakoski ja Laajakoski, Korkeakosken koulu, Veikkolantie 9
20. Ristinkallio, Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2
21. Otsola, Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2
22. Tavastila, Tavastilan koulu, Tavastilantie 227
23. Länsi-Kymi, Pihkoon koulu, Aartapolku 41
24. Huruksela, Seuratalo Soihtula, Hurukselantie 1953


www.vaalit.fi