23.11.2017

Pitkäaikaistyöttömien VIP-kortti jatkuu ja laajenee teatteriin

Kotkalaisille pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu VIP-kortti toimii myös vuonna 2018 ja sitä voi käyttää uimahallien lisäksi jatkossa myös teatterissa.
Kotkan kaupunki on kokeillut VIP-korttia keväästä 2017 alkaen, ja se on oikeuttanut pitkäaikaistyöttömät (300 päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt) kotkalaiset maksuttomaan uimahallikäyntiin kerran viikossa.
Kortin ovat saaneet kaupungin työllisyyspalvelujen (Kotkan Väylä tai kunnalliset työllisyyspalvelut), Ekamin aikuistenpajan, Kotkan Korttelikotiyhdistyksen tai Sotek-säätiön työpajojen asiakkaat.

Elokuun loppuun mennessä kortin oli saanut 332 henkilöä, jotka olivat käyneet uimaloissa 488 käyntikertaa.
VIP-kortilla on päässyt maksutta Kotkan uimahalleihin ja niiden yhteydessä sijaitseviin kuntosaleihin.

Uimaan vaikka joka päivä
ja myös kaupunginteatteriin

Toimintaa jatketaan ensi vuonna, jolloin rajoitus yhteen käyntiin viikossa poistuu eli uimassa ja kuntosalilla voi käydä vaikka päivittäin. Uutena palveluna kortilla pääsee maksutta myös Kotkan kaupunginteatterin ilmoittamiin erityisnäytöksiin.
Uudet vuoden 2018 VIP-kortit jaetaan työllisyyspalvelujen kautta. Kortteja annetaan sosiaaliohjaajan tapaamisissa sekä postitetaan niille henkilöille, jotka ovat toimipisteiden asiakkaina. Korttelikotiyhdistyksen, Sotekin sekä Rannikkopajojen aikuisten pajat jakavat kortit ohjeineen suoraan asiakkainaan oleville.
Jos VIP-kortin saanut henkilö työllistyy tai pääsee eläkkeelle, hän voi käyttää korttia vuoden 2018 loppuun saakka.
Kortti on esitettävä uimahallin kassalla ja todistettava samalla henkilöllisyytensä.
Korttiin pyritään neuvottelemaan myös muita etuja, joista kerrotaan internetosoitteessa www.kotka.fi/vip