07.03.2017

Pitkäaikaistyöttömät VIP-kortilla uimaan

Kotkan kaupunki haluaa tarjota pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat kaupungin työllisyyspalvelujen tai Kotkan Väylän, Ekamin aikuistenpajan, Korttelikotiyhdistyksen tai Sotek-säätiön asiakkaina, mahdollisuuden virkistäviin pulahduksiin ja voimaannuttaviin kuntosalikäynteihin.

Kaupunki on tehnyt ns. VIP-kortin, jolla pääsee ilmaiseksi Kotkan uimahalleihin ja niiden yhteydessä sijaitseviin kuntosaleihin kerran viikossa vuoden 2017 ajan. Kortti on esitettävä uimahallin kassalla ja todistettava samalla henkilöllisyytensä.
Uimaseura Aquila järjestää halukkaille VIP-korttilaisille tekniikka- ja uintiopastusta.

VIP-korttia jaetaan työllisyyspalveluiden ja Väylän kautta. Kortteja annetaan sosiaaliohjaajan tapaamisissa sekä postitetaan niille henkilöille, joihin on toimipisteiden kautta ajantasainen yhteys. Korttelikotien ja Sotekin sekä Rannikkopajojen aikuisten pajat jakavat kortit ohjeineen suoraan asiakkainaan oleville. Jos työtön työllistyy tai eläköityy vuoden aikana, niin korttia saa käyttää voimassaolokauden loppuun.

Käyntikerrat
vähentyneet

Kotkan uimahalleissa on kaikkien työttömien käyntikerrat tippuneet vuoden 2013 yli 10 000 käyntikerrasta viime vuoden noin 7500 käyntiin.
"Erityisesti pitkäaikaistyöttömillä on usein taloudellista niukkuutta, mikä pakottaa karsimaan ei-välttämättömistä kuluista. Tilanne voi aiheuttaa myös stressiä ja liikkumattomuutta, ja näiden vastineeksi haluamme kannustaa hyvinvointia lisääviin tekoihin ja tarjota mahdollisuuksia uimiseen, kuntoiluun ja mielekkääseen tekemiseen", palvelujohtaja Jorma Haapanen toteaa.

"Liikunta on tutkitusti yksi tehokkaimmista keinoista edistää terveyttä, mielialaa ja hyvinvointia", terveyden edistämisen koordinaattori Johanna Sipari kertoo.
"Kokeilun tavoitteena on aktivoida mahdollisimman monet pitkäaikaistyöttömät hyödyntämään ilmaista etua ja sitä kautta nauttimaan virkistävistä pulahduksista ja voimaannuttavista kuntosalikäynneistä".

"Kokeiluvuoden kustannus on arviolta noin 10 000 euroa. Kustannus syntyy pääosin liikuntapalvelujen maksutulojen vähennyksestä sekä pieneltä osin tarvittavan informaation tuottamisesta ja jakelusta. Korttien käyttöä seurataan ja mahdollinen kokeilun jatko suunnitellaan kokemusten perusteella", Haapanen toteaa.

"Korttiin pyritään neuvottelemaan myös muita etuja, joista kerrotaan osoitteessa www.kotka.fi/vip Kannustamme lämpimästi myös yrityksiä ja yhteisöjä miettimään palveluja, aktiviteetteja ja elämyksiä, joita voisi kortin esittämällä nauttia ilmaiseksi tai alennettuun hintaan", Sipari sanoo.