27.11.2018

Pentti Tiusaselle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi

Kotkan kaupunginhallitus päätti käynnistää kuntalain 86 §:ssä tarkoitetun menettelyn ja varaa kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Pentti Tiusaselle tilaisuuden tulla kuulluksi asiasta, joka koskee häntä vastaan nostettua rikossyytettä.

Kaupungin johto sai maanantaina 26.11. tiedon, että valtuuston 3. varapuheenjohtaja Pentti Tiusanen on haastettu käräjäoikeuteen vastaamaan rikoslain 20 luvun 5 §:ssä mainitusta rikoksesta.

Jos luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu ja tekotapa osoittavat, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, kaupunginvaltuusto voi kuntalain mukaan pidättää hänet oikeudenkäynnin ajaksi toimestaan. Pidättämispäätös voidaan panna heti täytäntöön.

Ennen kuin kaupunginvaltuustolle voidaan esittää mitään toimia asian johdosta, Pentti Tiusasta on hallintolain perusteella kuitenkin kuultava asiasta.

Kuulemismenettelyn aloittaminen edellyttää kaupunginhallituksen päätöstä asiassa ja hallitus päätti pyytää Tiusaselta selvitystä asiasta 5.12. klo 12 mennessä.