24.01.2019

Palveluverkkoselvityksen kuntalaiskyselyn vastaukset nyt luettavissa

Kotkalaisille osoitetun kyselyn, joka koski varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitystä, vastaukset on nyt kaikki luettavissa.
Kyselyn yhteenveto ja avoimet vastaukset on koottu tähän liitteeseen.