12.04.2018

Palkkaatko nuoren kesätyöhön? Voit saada tukea kaupungilta

Perinteisemmän kuntalisän ohella Kotka tukee nuorten palkkaamista, jos työsuhde kestää vähintään kuukauden. Näin myös kesätyöhön nuoria palkkaavat voivat saada kuntalisän nimellä olevaa tukea.

Kuntalisää voidaan myöntää 17-25 -vuotiaiden kotkalaisten palkkaamiseen. Työsuhteen tulee kestää vä-hintään yksi kuukausi ja työajan olla 25 h/viikko. Lisän määrä on enintään 350 € /kk ja sitä maksetaan saman nuoren osalta korkeintaan kahden kuukauden ajan.

Kuntalisää voidaan myöntää enintään kahden nuoren palkkaamiseen samanaikaisesti samalle työnanta-jalle. Kuntalisä maksetaan kuukausittain takautuvasti tilitystä vastaan.

Neuvoja ja ohjausta antaa työllisyyssihteeri, puh. 040 058 0869.