03.04.2018

Palat sekasin - moniammatillista yhteistoimintaa nuorten hyväksi Kotkassa

Kotkassa lähdettiin loppuvuodesta 2017 suunnittelemaan uutta, yhteistoiminnallista ja moniammatillista menetelmää nuorten ennaltaehkäisevän päihdekasvatuksen ja hyvinvointityön toteuttamiseksi.
Nuorten parissa toimivien ammattilaisten keskuudesta on noussut huoli nuorten päihdemyönteisyyden ja -kokeilujen lisääntymisestä. Vaikka moni tämän päivän nuori jättää päihteet sikseen ja ”juominen ja polttaminen ei ole enää siistiä”, 11-vuotiaiden keskuudessa yleistyneet huumausainekokeilut, sekakäyttö ja mm. kannabis-myönteisyys koko ikäryhmässä ovat hälyttäviä ilmiöitä Kotkassa.

Palat sekasin -projekti syntyi tarpeesta päivittää aikaisemmin toteutettua Päihdeputki-konseptia ja luoda siitä tämän päivän kuudesluokkalaisia puhutteleva, toiminnallinen menetelmä.
Lapsilähtöisyys ja lapsen arjessa läsnä olevat kasvattaja-ammattilaiset ja erilaiset tukiverkostot, sosiaaliset suhteet sekä elämyksellinen oppiminen ja toiminnallisuus toimivat suunnittelun lähtökohtana.

Uusi yhteistoiminnallinen päihdekasvatusmenetelmä Palat sekasin pilotoitiin kolmen työpajan verran maaliskuussa 2018 Karhulan alueen kuudesluokkalaisille. Osallistujina oli noin 140 oppilasta, kahdesta alueen alakoulusta opettajineen.

Projektin keskeisenä tavoitteena oli päihdepelottelun sijaan kannustaa nuoria tarkastelemaan omia elämänvalintojaan ja syy-seuraus -suhteita, sekä ottamaan vastuuta omista valinnoista pitkässä juoksussa, elämänmittaisesti.
Soveltava draama ja teatteri työvälineenä valikoituivat projektiin luontaisesti siitä syystä, että aiheen käsittelyyn toivottiin kohderyhmään emotionaalisesti vaikuttavaa, samaistuttavaa ja toiminnallista työvälinettä. Ajatuksena oli lisäksi tuoda lasta lähemmäs, näkyväksi sitä monialaista toimijaverkostoa ja aikuisia, jotka työskentelevät lasten ja nuorten arjen kohtaamispinnoilla.

Moniammatillista suunnittelutyötä lähti Kotkan kaupungin hyvinvointityöryhmän tukemana luotsaamaan Eveliina Tirri Kotkan Ohjaamosta, joka toimii monialaisesti, osana valtakunnallista Ohjaamo-verkostoa.
Mukaan suunnitteluun lähtivät nuorten parissa toimivat Kotka-Kymin seurakunta, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys (Kakspy ry.) sekä Kotkan kaupungin varhaisen tuen palveluiden nuorten tiimi.

Mukaan kutsuttiin myös Kotkan nuorisotyöstä Lasten kulttuurikeskus LAKUn kulttuurituottaja ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Henni Kiri, joka lähti kehittämään projektiin soveltavan draaman osiota teeman parissa työskentelyyn.
Esiintyjätyöryhmään saatiin Kotkan Nuorisoteatteriyhdistyksen kautta 14-16 -vuotiaita nuoria sekä Kotka-Kymi seurakunnan ja Kotkan nuorten tiimin puolelta teatteriharrastajia. Kirin ohjaama työryhmä toteutti projektiin ryhmälähtöisesti käsikirjoitetun näytelmäosion, jonka pohjalta fasilitoitiin draamatyöpaja 6. -luokkalaisten kanssa.

Puhetta päihteistä - nuortenkielisesti

Karhulan kuudesluokkalaiset pääsivät osana koulupäivää osallistumaan kahden oppitunnin mittaiseen teatteriesitys- ja työpajakokonaisuuteen.
Työskentelyn viritti Palat sekasin -esitys 13-vuotiaan Oonan elämästä; Oona on uusien tilanteiden äärellä tullessaan ystävänsä Emilian kanssa ensimmäistä päivää uuteen kouluun 7. luokalle. Nuoren elämässä on monenlaisia ristiriitoja ja kasvukipuja, erilaisia paineita ja tarve kuulua joukkoon, seurauksista huolimatta. Positiivisin odotuksin ja toivein ladattu nuoren elämä suistuu raiteiltaan päihteiden astuessa mukaan kuvaan. Kenellä voisi olla ratkaisun avaimia kääntää nuoren ihmisen elämän traaginen suunta parempaan.

Oppilaat pääsivät esityksen jälkeen eläytymään näytelmän henkilöiden asemaan ja päähenkilön kohtaloon sekä miettimään, millaisissa tilanteissa näytelmän eri kohtauksissa ja päähenkilön tarinassa olisi voinut erilaisilla valinnoilla ja ratkaisuilla muuttaa tämän kohtalon suuntaa positiivisemmaksi.
Työskennellessään nuoret pääsivät pohtimaan omaa ja lähipiirinsä suhtautumista päihteisiin, eläytymään elämässä joskus vaikeisiinkin valintatilanteisiin, tunnistamaan kenties jo lähipiirissään ”tosia” tilanteita ja samalla he saivat tietoa, millaisia tukimuotoja ja verkostoja heidän ympäriltään löytyy silloin, kun elämässä tulee eteen vaikeita tilanteita.
Moniammatilliseen kohtaamiseen erikoistuneesta projektityöryhmästä löytyi kohtaavaan työhön suuntautuneita nuorisotyön, päihde- ja mielenterveystyön ja perhetyön ammattilaisia, jotka osallistuivat työskentelyssä keskusteluun oppilaiden kanssa ja kannustivat keksimään ja ehdottamaan rohkeasti ratkaisuja.