26.09.2018

Päiväkotien ja koulujen palveluverkon tarkastelu jatkuu

Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon kokonaistarkastelu on edelleen selvityksen alla ja selvitystyön aikataulua on jatkettu marraskuulle.
Aikataulua on jatkettu, sillä selvitystyön edetessä on noussut esiin useita vaihtoehtoja palveluverkon järjestämiseksi. Sen lisäksi eri rakentamisvaihtoehtojen kustannusvaikutukset edellyttävät tarkentavia laskelmia.

Kokonaistarkastelussa selvitetään seuraavaa:

  • Kiinteistöjen kunnon ja uudisrakentamisen tarpeen sekä laajuuden arviointi,
  • Oppilasmäärien ennustaminen ja tuleva kehitys kaupungin eri alueilla,
  • Mahdolliset koulujen yhdistämiset kaupungin eri alueilla,
  • Lukiokoulutuksen järjestäminen.

Varhaiskasvatuksen osalta on esimerkiksi katsottu Karhulan alueen pieniä varhaiskasvatusyksiköitä, joiden toiminnan yhdistäminen suuremmaksi kokonaisuudeksi toisi toiminnallista ja taloudellista etua.
Karhulan alueella tulee myös päätettäväksi väistöön siirtyvän Raitin päiväkodin tilanne jatkossa. Nyt pohditaan, rakennetaanko Karhulaan uusi päiväkotikiinteistö mahdollisen Karhulan uuden koulukiinteistön yhteyteen.

Periaatteellisemmalla tasolla mietitään myös yksityisen varhaiskasvatuksen mahdollisuutta osallistua päiväkotien investointipaineeseen. Vai katsotaanko, että kunnan on järjestettävä peruspalvelu, jota yksityinen varhaiskasvatus sitten täydentää.