12.06.2019

Osa Kymsoten toimipisteistä suljettu kesällä

Osa Kymsoten toimipisteistä on kesän aikana suljettu tai toimipisteet palvelevat supistetuin palveluin.
Oheiseen liitteeseen on koottu ne Kymsoten palvelut, joihin kesäsulut vaikuttavat. Tiedot löytyvät myös Kymsoten verkkosivulta www.kymsote.fi/kesa

Kymsoten kesäsulut 2019