22.05.2019

Onko hallitusneuvotteluissa huomioitu Itäinen rantarata?

Kotkan, Haminan ja Loviisan kaupunginjohtajat ovat huolissaan Itäisen rantaradan kohtalosta hallitusneuvotteluissa.

HS 17.5.2019 uutisoi hallitusneuvotteluissa sovitun kansallisesti tärkeiden, suurien ratahankkeiden toteuttamisesta. Uutisoinnissa on jäänyt vähäiselle huomiolle Itäinen rantarata, joka on uusi ratayhteys Helsingistä rannikkoa pitkin Itä-Suomeen ja Pietariin.

Viimeisimmässä kansallisessa, Helsingistä itään suuntautuvia ratayhteyksiä vertailevassa selvityksessä Itäinen rantarata osoitettiin toimivimmaksi yhteydeksi erityisesti sen aluekehitysvaikutusten vuoksi.

”Nykypäivänä vaikutuksiin voidaan laskea myös Itä-Suomen teollisuuden ja Helsingin itäpuolella olevien satamien, mukaan lukien Suomen suurimman vientisataman, kasvuedellytysten säilyttäminen,” Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö toteaa.

”Uusi ratayhteys Helsingistä itään synnyttää uuden, yhtenäisenä jatkuvan työssäkäyntialueen pääkaupunkiseudulta aina Etelä-Karjalaan,” Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom nostaa esille.

”Olisiko kuitenkin viisaampaa kytkeä täysin uusia alueita pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, kuin nopeuttaa muutamilla minuuteilla jo olemassa olevia yhteyksiä? Lisäksi on todettava, että nopein ja ketterin Helsinki-Pietari -yhteys saavutetaan itäisen rantaradan kautta,” Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen huomauttaa.

Kaupunginjohtajien mukaan hallitusneuvotteluissa tulisi myös huomioida uuden ratayhteyden merkittävät ilmastovaikutukset.

Edellinen eduskunta päätti lainsäädännöstä, joka ohjaa liikennehankkeiden valintaa siten, että hankkeita vertaillaan tosiasioiden pohjalta pitkän aikavälin liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Tällä on tarkoitus tuoda ennustettavuutta investointeihin sekä parantaa mahdollisuutta saada EU:n investointitukia näille hankkeille.

Hallitusneuvottelujen liikenneverkkoryhmässä on syytä miettiä tarkemmin, voidaanko veronmaksajien rahoja sitoa hankkeeseen kuten Porvoo-Kouvola -oikorata, jota selvitykset eivät millään tavalla tue. Hankkeen toteutuksen sijaan on käynnistettävä avoin ja tasapuolinen selvitys. Verorahojen vastuullista käyttöä on tutkia huolella, mikä vaihtoehtoisista investoinneista on paras.