04.08.2017

Muistojen Talo mukana menestystarinassa

Euroopan komissio on valinnut "menestystarinaksi" Euroopan muistelutyöverkoston hallinnoiman projektin "Remembering Yesterday, Caring Today Training" (RYCTT). Kunniamaininta on erityinen ja annetaan harvalle projektille.

Kotkan Muistojen Talo on ollut ainoana Pohjoismaana mukana RYCTT- projektissa vuosina 2012–2014, kuten myös koulutusprojektia edeltäneessä Remembering Together. Reminiscence Training for Family Carers of people with Dementia/ Muistoista voimaa omaishoitoon -projektissa (RTT) vuosina 2010–2012.
Työ Muistojen Talolla jatkuu.

Euroopan komissio perustelee valintaansa seuraavasti:
"Menestystarinat ovat päättyneitä projekteja, jotka ovat erottuneet vaikutuksensa, yhteiskunnallisen merkittävyytensä, innovatiivisten tulostensa ja/ tai luovan lähestymistapansa ansiosta ja jotka voivat toimia innoituksen lähteenä muille. Projektinne valinta menestystarinaksi pohjautuu tiukkoihin valintakriteereihin, joilla mitataan projektin laatua, tärkeyttä ja tuloksia. Valinnan johdosta projektinne saa näkyvyyttä ja tunnustusta esimerkiksi nettisivuillamme, sosiaalisessa mediassa sekä asiantuntijakonferenssien ja -tapahtumien dokumentaation valmistelussa.”

Euroopan muistelutyöverkoston johtaja Pam Schweitzerille myönnettiin 28.7. Greenwichin yliopistossa Taiteen kunniatohtorin arvonimi.
"Kunnia kuuluu kaikille meille Euroopan muistelutyöverkossa, jotka olemme työskennelleet yhdessä vuosikausia korkeatasoisen muistelutyön kehittämiseksi Euroopassa."

Kotkan Muistojen Talo (www.muistojentalo.fi) on toiminut Suomen ainoana luovan muistelutyön kehittämis- ja koulutuskeskuksena vuodesta 2005 lähtien ja ollut alusta asti aktiivisesti mukana Euroopan muistelutyöverkoston kansainvälisissä projekteissa (kts. www.rememberingtogether.eu).

Marraskuussa Euroopan muistelutyöverkosto järjestää 20-vuotisjuhlaseminaarin Greenwichin yliopistossa Lontoossa. Juhlaseminaarissa Leonie Hohenthal-Antin luennoi muistojen teatterista sekä pitää yhdessä Varpu Vistalan kanssa luovan muistelun työpajan.