08.03.2018

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa käynnistyi kehittäjäryhmän toiminta

Viime syksynä Kotkan mielenterveys- ja päihdepalveluissa toimintansa aloittanut kehittäjäryhmä on lähtenyt hyvin käyntiin.
Ryhmään tuli mukaan viisi henkilöä. Heidän taustansa ovat erilaisia, osalla on omaa kokemusta asiakkaana olosta ja osalla yleistä kiinnostusta palveluiden kehittämiseen. Lisäksi mukana on henkilökuntaa mielenterveys- ja päihdepalveluista. Mukaan toimintaan pääsee olemalle yhteydessä Kotkan mielenterveys- ja päihdepalveluihin (miepapalaute@kotka.fi)

Tähän mennessä työryhmä on käynyt tutustumassa eri toimipisteisiin. Samalla on katselmoitu tiloja asiakkaan näkökulmasta. Ryhmä on tavannut asiakkaita ja tuonut esille kehittämiskohteita palvelujen sujuvoittamiseksi ja saatavuuden parantamiseksi.

Yleinen toive on, että hoitoon pitäisi päästä helpommin. Ongelmat koskettavat monia kotkalaisia joko oman, läheisen tai tuttavapiirin ongelmien kautta.
”Mielenterveys- ja päihdeongelmien vakavuuden vuoksi on arvokasta saada kehittää palveluja yhdessä väestön kanssa”, toteaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Heli Kainulainen.

Eri palveluissa ja niiden kehittämisessä on entistä enemmän otettu mukaan asiakkaita ja kansalaisia.
”On myös ensiarvoisen tärkeää, että niin kutsuttuja kokemusasiantuntijoita otetaan mukaan kehitystyöhön. Voidaan ajatella, että hoitoprosessin läpikäynyt voi oikeasti tietää, minkälaista hoidossa oleminen on. On hienoa, että kaupunki katsoo asian niin tärkeäksi, että tahtoo kuulla myös potilaita, asiakkaita, kokemuksen omaavia henkilöitä”, lisää Katja Anttonen.

”Työryhmässä työskentely on ollut mielenkiintoista, tietoa palveluista on tullut jo kattavasti. Joiltakin osin hoitoon pääsy on mielestämme turhan monimutkaista”, toteavat ryhmän jäsenet Mirva Hannula ja Marju Viertola.
”Sen vuoksi haluamme kehittää palveluja siihen suuntaan että hoidon saatavuus helpottuu tulevaisuudessa”.