07.02.2018

Mediataitaja-palkinto vapaaehtoistyöntekijöille

Etelä-Kymenlaakson kirjastojen mediataitaja-tunnustuspalkinto on tänä vuonna myönnetty kirjaston vapaaehtoistyöntekijöille Janne Haikka, Erkki Kupari ja Kari Myllys.

Perustelut tunnustuksen antamiselle ovat:

Mediataidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja tietoyhteiskunnassa. Mediataitojen ensimmäinen askel on laitteiden ja teknologian käyttötaito. Tämän jälkeen tietoa on osattava hakea, arvioida ja arvottaa. Lisäksi valtavaa tietomäärää pitäisi myös hallita.

Hyvä mediataitaja innostaa muita etsimään monipuolisesti tietoa ja huvia mediamaailmasta. Mediakasvatus on tärkeä osa kirjaston työtä, mutta kirjaston omat resurssit ovat rajalliset ja tämän takia vapaaehtoistyöntekijät ovat arvokkaita yhteistyökumppaneita kirjastolle. Vapaaehtoistyöhön heittäytyminen vaatii rohkeutta. Vapaaehtoisten halu jakaa tietämystään ja osallistaa kirjaston asiakkaita on kiitoksen arvoista.

Nyt palkituista Janne Haikka on opastanut sekä kannettavan tietokoneen että mobiililaitteiden käytössä useissa kirjastoissa. Ryhmäopastusten lisäksi Haikka on pitänyt päivystysluonteista vastaanottoa, johon asiakkaat ovat voineet hakeutua älypuhelinten tai tablettien käyttöön liittyvissä kysymyksissä.
Mediapiirissä käsiteltiin laajasti ajankohtaisia uutisia, tekstejä ja dokumentteja. Mediapiiri jatkaa edelleen, nyt Paikalliset uutiset mediassa -keskusteluryhmänä.

Kari Myllys oli kirjaston ensimmäinen vapaaehtoinen tietotekniikkaopastaja. Hän piti keväällä 2016 Kotkan pääkirjastossa On tässä tietämistä -tietotekniikan peruskurssin. Samaan aikaan Myllys kirjoitti blogia, jossa annettiin neuvoja liittyen tietotekniikkaongelmiin.

Erkki Kupari aloitti syksyllä 2017 mediapiirin vetäjänä Kotkan pääkirjastossa.


Etelä-Kymenlaakson kirjastot (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) jakoivat Mediataitaja-tunnustuspalkinnon nyt jo viidennen kerran.
Tunnustus annetaan etelä-kymenlaaksolaiselle tai Etelä-Kymenlaaksossa toimivalle tai toimineelle henkilölle, yhteisölle tms. taholle kiitokseksi hyvin tehdystä mediakasvatustyöstä.
Samalla kirjastot haluavat tuoda esille mediakasvatustyön tärkeyttä nyky-yhteiskunnassa sekä innostaa uusia mediakasvattajia näkemään mediakasvatustyön merkitys.