06.03.2019

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee – myös Kotka mukana

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee elokuussa. Lähes 18 600 viisivuotiasta 27 kunnasta pääsee elokuussa jatkuvan maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun piiriin. Määrä vastaa 31 prosenttia kaikista viisivuotiaista. Vuonna 2018 alkanut kokeilu jatkuu heinäkuun 2020 loppuun.

Kokeilun toiselle kierrokselle osallistuvat kunnat ovat: Espoo, Halsua, Harjavalta, Helsinki, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Lahti, Laitila, Leppävirta, Loviisa, Miehikkälä ja Virolahti, Mäntyharju, Oulu, Pirkkala, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka ja Turku. Kaikki kokeiluun määräajassa hakeneet kunnat hyväksyttiin kokeiluun mukaan.
Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu alkoi elokuussa 2018 yhteensä 19 kunnassa. Kokeilun piirissä on nyt ollut noin 12 400 viisivuotiasta lasta. Näistä kunnista 15 jatkaa kokeilua myös seuraavalla kaudella.

”Jo lähes kolmannes maamme viisivuotiasta pääsee maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Haluan onnitella mukaan hakeneista kuntia lapsimyönteisyydestä. Nämä kunnat ovat edelläkävijöitä lasten palvelujen kehittämisessä”, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen iloitsee.

Hän uskoo, että kokeilu lähettää kuntien lapsiperheille pienenevien ikäluokkien maailmassa viestin, että lapsiperheisiin tahdotaan panostaa.
”Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen on tärkeää, sillä 5-vuotiaiden osallistuminen on Suomessa vähäisempää kuin kaikissa muissa Pohjoismaissa. Tutkimusten mukaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella on monia positiivisia vaikutuksia lapsen kasvulle, kehitykselle ja myöhemmälle oppimiselle. Se ehkäisee syrjäytymistä ja auttaa erityisesti heikommista lähtökohdista ponnistavia lapsia jo ennen koulupolun alkua”, Grahn-Laasonen sanoo.
Kokeilun toisella kierroksella valtion kunnille suuntaama rahoitusosuus kaksinkertaistuu ja menetetyistä asiakasmaksutuloista korvataan kunnille 40 prosenttia. Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa kunnat saavat valtiolta avustusta, jolla kompensoidaan asiakasmaksutulojen vähenemistä.

Kokeilu luo pohjaa
varhaiskasvatuksen kehittämiselle

”Kokeilusta luonnollinen seuraava askel olisi tehdä esiopetuksesta kaksivuotista. Näin kaikki 5-6 –vuotiaat pääsisivät maksuttomaan esiopetukseen 20 tunniksi viikossa. Toivon, että tämä tärkeä tasa-arvouudistus saataisiin jo seuraavan hallituksen ohjelmaan. Varhainen tuki ja vahva alku koulutielle ehkäisevät myös monia tulevaisuuden ongelmia”, opetusministeri toteaa.
Kokeilussa mukana olevat kunnat osallistuvat Opetushallituksen vetämään verkostoon, jossa kehitetään viisivuotiaiden varhaiskasvatusta ja kokeillaan uusia malleja esiopetuksen mahdolliseksi laajentamiseksi alkamaan jo 5-vuotiaana.