06.11.2019

Lokakuun ilmanlaatu oli Kotkassa hyvä

Ilmanlaatu oli lokakuussa hyvä kaikilla Kotkan kolmella mittausasemalla suurimman osan ajasta. Hajuhaittoja esiintyi muutamina päivinä etenkin Kotkansaarella ja sen lähiympäristössä. Ilmanlaadulle asetettuja ohje– ja raja-arvoja ei kuitenkaan ylitetty minkään mitatun ilmansaasteen osalta.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet eivät ylittäneet vuorokausiraja-arvotasoa, 50 µg/m3. PM10:n vuorokausipitoisuudet vaihtelivat Rauhalassa 4—22 µg/m3 ja Mussalon satamassa* 3—12 µg/m3. PM10-pitoisuuksien kuukausikeskiarvo oli Rauhalassa 10 µg/m3 ja Mussalossa 5 µg/m3. PM10:n vuosipitoisuudelle annettu raja-arvo on 40 µg/m3.

Vuonna 2019 pienhiukkasia (PM2.5) mitataan kattotasolla Kotkansaarella ja laiturialueen tuntumassa Mussalon satamassa*. Pitoisuudet olivat pieniä molemmilla mittausasemilla. PM2.5:n vuorokausipitoisuudet vaihtelivat 1—7 µg/m3, kun WHO:n vuorokausiohjearvosuositus on 25 µg/m3.

Typpidioksidin (NO2) tunti– ja vuorokausipitoisuudet olivat Mussalon satamassa* suunnilleen neljäsosan voimassa olevista tunti– ja vuorokausiohjearvoista. Mittaustuloksista laskettu NO2-pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli 12 µg/m3. NO2:n vuosipitoisuuden vuosiraja-arvoksi on asetettu 40 µg/m3.

Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) vuorokausipitoisuudet eivät ylittäneet voimassa olevaa vuorokausiohjearvoa, 10 µgS/m3. Siihen verrannollinen pitoisuus (kuukauden 2. suurin vrk-arvo) oli Rauhalassa 1 µgS/m3 ja Kotkansaarella 2 µgS/m3.

Hajukynnys (TRS-pitoisuuden tuntikeskiarvo yli 3 µgS/m3) ylittyi Kotkansaarella 10 tunnin ja Rauhalassa kahden tunnin ajan. Kotkansaarella korkeimmat pitoisuudet mitattiin 10. lokakuuta. Kotkan ympäristöpalveluille tuli lokakuussa kuusi Kotkansaarella esiintyneisiin hajuihin liittynyttä yhteydenottoa.
 

*) Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoja ei sovelleta työpaikoilla eikä tehdasalueilla. Raja-arvojen noudattamista ei myöskään arvioida liikenneväylillä eikä alueilla, jonne yleisöllä ei ole vapaata pääsyä ja joilla ei ole pysyvää asutusta.